Logga 5tips

Nya eller begagnade maskiner för gasskärning?

2013-07-02 · Denna artikel finns i gruppen Gasskärning

De maskiner som används inom metallindustrin är mycket avancerade och utsätts för extrema förhållanden såsom högt tryck, hög värme och extrema vikter. Dessa yttre påfrestningar medför stort slitage och en maskins alla delar måste därför noggrant hållas i gott skick. Maskiner för gasskärning används i stor utsträckning inom metallindustrin och denna regel gäller även för dessa. Det finns ett stort utbud av både helt nya och begagnade maskiner på marknaden, som är mer eller mindre nya i sin teknik, vilka alla kan hålla hög kvalitet. Då man ska välja mellan nytt och begagnat är det dock flera viktiga faktorer att ta hänsyn till, för att garanterat få en maskin som fungerar tillfredsställande.

Skärbrännaren

Skärbrännaren kallas själva verktyget som används vid gasskärning, och dessa kan även vara mindre och manuella vilket lämpar sig för mer småskalig användning. Inom metallindustrin används dock mer gedigna maskiner som fungerar mer eller mindre automatiskt. Dessa kan på ett effektivare och exaktare sätt hantera större mängder metall. I princip fungerar alla dessa maskiner med samma princip, vilket innebär att upphettad gas och en precist riktad oxygenstråle beskär metaller. Denna typ av maskiner fungerar med alltså med hjälp av gaser och höga temperaturer och måste kunna motstå de gnistor som uppstår då metallen beskärs. Dessutom arbetar de mycket snabbt och ska kunna vara i användning många timmar utan att överhettas eller på annat sätt försämra sin prestation.

Nytt eller begagnat?

När en industriverkstad ska investera i nya maskiner är det många faktorer att ta hänsyn till. För det första vill man med hjälp av maskinen kunna täcka så många moment som möjligt, och helt enkelt få ett så flexibelt verktyg som möjligt. Detta gör att inköpet betalar sig bättre, så när det gäller skärning vill man exempelvis att maskinen ska kunna hantera både små och stora arbetsstycken och täcka hela vidden av tjocklek. Men naturligtvis spelar även priset in. Industrimaskiner är mycket dyra då de är avancerade konstruktioner med hög tillverkningskostnad. Det finns alltid både nya och begagnade maskiner till försäljning på marknaden, och det finns fördelar med båda. Nytt är dock som regel alltid dyrare så det gäller att noggrant undersöka alternativen som finns och välja det som bäst passar.

Kunskap väger tyngst

Även om många automatiskt antar att nytt alltid är bäst så gäller faktiskt inte alltid den regeln när det kommer till avancerat maskineri. Dagens maskiner är så pass avancerade, och är tillverkade med lång hållbarhet i åtanke, så även en maskin med åtskilliga år på nacken kan vara bra nog för en verkstad. Viktigast är helt enkelt att de som arbetar med maskinerna har ordentlig kunskap och erfarenhet. Den som har arbetat länge med gasskärning och vet vad som krävs av en maskin, och hur den kan underhållas, kan också skilja på när en begagnad maskin håller måttet och när en ny är det bästa valet.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.