Logga 5tips

Så går gasskärning till

2013-06-16 · Denna artikel finns i gruppen Gasskärning

Gasskärning är ett effektivt sätt att beskära metaller av flera olika tjocklekar och denna teknik används i vid utsträckning inom metallindustrin. Metoden fungerar på en rad olika metaller i olika tjocklek och som förbränning kan flera kostnadseffektiva gaser användas såsom acetylen och propangas. Med hjälp av olika munstycken formas sedan en oxygenstråle som smälter bort delar av metallen, och på så sätt kan man både forma och beskära arbetsstycken.

Gas och värme

Upphettad gas är det som så att säga är bränslet vid gasskärning. Genom att hetta upp exempelvis acetylen eller naturgaser i oxygen så bildas en varm låga och med hjälp av denna så värms metallstycket upp. Detta bidrar också till att ytan hålls ren från smuts och föroreningar som i annat fall skulle kunna påverka och försämra resultatet. Efter att metallytan har värmts upp så tillförs extra oxygen som bildar en skarp stråle. Likt ett vasst redskap skär denna stråle i metallen. Därför är det en förutsättning att metallerna som ska bearbetas brinner i oxygen och även att kolhalten i plåten inte är för högt. Kolet höjer antändningstemperaturen men samtidigt så sänks smälttemperaturen, och då man beskär metallstycken vill man ju att den med lätthet ska smälta bort utan att fatta eld.

Gasskärning

Gasskärning på industri i Gnosjöregionen

Skärbrännaren

Skärbrännare kallas det verktyg som används vid skärning av metaller, vilket utöver med gas kan göras med laser eller vatten, och detta kan se ut på olika sätt. Det finns både större och mindre skärbrännare, och dessa kan användas manuellt eller användas maskinellt och med robot. Men oavsett typ så utgår de alla ifrån samma princip. Den låga som bildas med hjälp av bränngasen och oxygen styrs med hjälp av munstycken så på så sätt kan samma skärbrännare användas för att uppnå en rad olika former och mått. Munstycket dirigerar lågan och kan göra den mer eller mindre tjock samt vinkla den på önskvärt sätt.

Säkerhet vid utförande

För att uppnå bästa möjliga resultat vid gasskärning är säkerheten mycket viktig. Det krävs välutbildad personal och redskap av hög kvalitet och dessutom måste lokalen vara anpassad för denna typ av arbete. Att jobba med extremt höga temperaturer är farligt i sig, men vid gasskärningen hanteras även gaser vilka bildar luftföroreningar vid förbränning, i form av bland annat giftig rök och gaser som är produkter av den reaktion som sker med metallen. Därför måste man ha metoder för att leda bort rök och slagg, och dessutom minimera den explosionsrisken som alltid finns med i bilden då man arbetar med gaser. I Gnosjöregionen finns företag som har lång erfarenhet av denna typ av metallbearbetning samt även laserskärning och plasmaskärning och som kan utföra även komplexa beställningar med gott resultat, och med säkra metoder.

One Response to “Så går gasskärning till”

  1. […] Läs mer: Så här går gasskärning till > […]copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.