Logga 5tips

Industriautomation för snabbare arbetsprocesser

2014-06-11 · Denna artikel finns i gruppen Industriautomation, Plåtbearbetning

Automation industri kan delas in i flera olika kategorier och har ersatt flera processer inom tillverkningen. I operationer där det krävs hög precision och noggrannhet som är svår att uppnå på annan väg, är automatisering vanlig. Även arbetsmoment som kan vara farliga för människor, till exempel där farliga kemikalier eller giftiga gaser förekommer, försöker man automatisera så mycket som möjligt. Monotona enformiga arbeten har också i större utsträckning ersatts av maskiner. Det här kan ses som positivt när man tänker på de som måste leda arbetet och finnas med under produktionens gång.

Industriautomation

Fördelar med Industriautomation

Att som producent investera i industriautomation kan i längden visa sig vara kostnadseffektivt och ge konkurrensfördelar. Att automatisera olika processer bidrar till att produktionen går snabbare och att eventuell förekomst av flaskhalsar på produktionslinjen kan minskas eller elimineras. Även om en investering i ett automatsystem kanske verkar kostsam i början, brukar den inom en relativt kort tidsperiod betala av sig. Oavsett vilken bransch det rör sig om ger industriautomation en möjlighet att förbättra och effektivisera arbetsprocesserna. Att det medför många fördelar i form av mer omfattande och jämnare produktion och därmed ökar kostnadseffektiviteten är vedertaget. Lönekostnader brukar vara en stor utgiftspost för de flesta företag, genom automatisering går det att minska på löneutgifterna, sänka den totala produktionskostnaden och öka vinsten.

Automation och industriarbete  

Bilindustrin är ett bra exempel på en bransch där många jobb som tidigare utfördes av människor av kött och blod har ersatts av maskiner. Att jobb försvinner till förmån för tekniken får både positiva och negativa följder. Det är inte bra för en ekonomi att arbetslösheten är hög, men samtidigt väger fördelarna med industriautomationen tyngre. Efterfrågan på arbetsmarknaden har förändrats till följd av den omfattande automatiseringen av den producerande sektorn. Idag värderas kunskaper inom teknik, IT och produktionsstyrning högt i arbetslivet och detta är också sådant som man numera behöver mycket av inom industrin. Ett vanligt arbetsområde för industriautomation är plåtbearbetning där automation har visat sig vara mycket effektiv. Att arbeta med plåtbearbetning är ofta tunga och slitsamma arbetsuppgifter varför det kan vara lämpligt att ersätta mänsklig personal med robotar för att minska skador och utslitning. Att bearbeta plåt i dagens moderna industrier kräver kunniga programmerare och ställare och det är ofta bättre att låta industrirobotar sköta det tunga arbetet med plåtbearbetningen.

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ofta en tung och slitsam och ibland farlig process där arbetsuppgifterna ibland är bättre att låta industrirobotar sköta.

Styrsystem

De flesta automationssystem är komplexa och utrustade med sensorer och andra mätinstrument, ett omfattande datornätverk brukar också vara kopplat till systemen. Processerna brukar övervakas och manövreras genom ett programmerbart styrsystem, även kallat PLC. PLC systemet tar hela tiden emot signaler från sensorer, avläsare och andra mätinstrument i produktionen. Det avläser sedan informationen och jämför den med egna förinställda filer. I enlighet med förutbestämda mönster skickar systemet sedan iväg signaler till otaliga sensorer monterade runtom i anläggningen. Det kan tillexempel vara en signal om att sänka temperaturen eller att öppna en ventil. Automationssystemet styr utrustningen så att den presterar maximalt, med lägsta möjliga energiåtgång.

De flesta PLC system kräver någon form av mänsklig övervakning och styrning, och vanligtvis är det ingenjörer som sköter detta. Genom styrsystemet går det också att få information om energiförbrukning och om hur effektiva de olika processerna är. Genom att analysera uppgifterna kan man få ut värdefull information som sedan kan ligga till grund för nya förbättringar i produktionen.

Här kan du läsa mer om industriautomation >

2 Responses to “Industriautomation för snabbare arbetsprocesser”copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.