Logga 5tips

Tillverkning av prototyper i 3D

2013-04-06 · Denna artikel finns i gruppen Industri, Prototyper

I en tid då man till och med forskar i att kunna skriva ut mänskliga organ med3D skrivare så kanske inte en 3D prototyp verkar som en så stor sak, men faktum är att den här tekniken är revolutionerande. Prototyperna har länge varit viktiga för olika slags produktioner då man velat säkerställa mått och kvalitet innan massproduktion kom igång. I och med att man kan skriva ut färdiga prototyper med rörliga delar så behöver man inte längre använda dyrbart material för att skapa testmodeller och det spar både tid och pengar.

Prototyptillverkningens användningsområden

Användningsområdena för prototyptillverkning är i stort sett obegränsade. Man kan skapa allt från verktyg till skor och det hela går snabbt. Ur 3D skrivare så får man testmodeller som ser ut som den färdiga produkten fast i material som är billigare. På så vis så får man en verklig uppfattning av det slutliga resultatet innan man ens beställer material till verkstaden för att sätta igång produktionen. Det finns även särskilda modeller som skrivs ut för att användas inom forskningsprojekt. När man till exempel har tittat på möjligheter att laga och skapa verktyg i rymden så har man insett att den här tekniken gör sig riktigt bra.

Digitala prototyper

Digitala prototyper är modeller som man inte kan ta på även om man kan säga att de färdiga protyperna givetvis har kommit till på digital väg. I och med att man kan använda sig av datorprogram för att simulera sin tillverkning så kan man ganska snabbt få fram bilder på hur det hela kommer att se ut. Man kan alltså skapa virtuella modeller som man lätt vrider och vänder på. Det här jobbar många verkstäder med och det är också en viktig länk i själva tillverkningen av testmodeller då man kanske måste scanna in en färdig produkt i 3D format för att sedan skriva ut den eller använda formatet direkt för svarvning, fräsning eller pressning.

Prototyper i metall

Metallverkstäder jobbar förstås med prototyper i metall. Det här är testmodeller av den del eller produkt som man ska ta fram och de är mycket viktiga då man vill hjälpa en kund att hitta rätt material och rätt tillverkningsteknik. Prototyperna kan tas fram med hjälp av existerande delar eller detaljer, eller så kan man jobba utifrån en ritning. I vissa fall så kanske kunden inte har någon verklig ritning att gå på utan bara skisser och andra delar som den nya delen ska passa ihop med. I detta fall så måste metallverkstaden klara av jobbet med att få fram rätt mått. Här kan man ta stor hjälp av företag som jobbar med 3D printning och som kan ta fram billigare tester innan man skapar en verklig prototyp av metall eller ger sig direkt in i slutproduktionen.

prototyptillverkning-svetsning

Nyckelord:

One Response to “Tillverkning av prototyper i 3D”

  1. […] sin egen produktion så kan man dra nytta av robotsimulering och precis som att man kan skapa prototyper i 3D så kan man simulera robotens arbete i 3D. Det här gör att man får en mycket bättre bild av hur […]copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.