Logga 5tips

5 tips från Citadellet bolagsservice

2024-01-06 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

Om du vill avveckla ditt bolag med hjälp av snabbavveckling så är det viktigt att detta görs på rätt sätt. Till att börja med bör du välja en seriös bolagsservice med gott rykte. På 5tips.se bestämde vi oss för att ta med 5 tips från Citadellet bolagsservice som erbjuder effektiva och säkra bolagsavvecklingar.

Citadellet bolagsservice – 5 tips till dig som ska avveckla ab:

  1. Se till att ditt bolag är fritt från skulder och fodringar

När du säljer ditt bolag till Citadellet bolagsservice så kommer de att börja avveckla så snart som affären är klar. På grund av detta kan du inte sälja ab för avveckling om det fortfarande finns skulder eller fodringar.

Citadellet kan dock ta över och avveckla ditt bolag om de skulder som finns kvar är moms eller skatt till Skatteverket. Detta kan de hantera under avvecklingsprocessen.

  1. Var vaksam om det där med snabb snabbavveckling

Citadellet bolagsservice ger dig tipset att betänka hur snabbt det går när du snabbavvecklar. Det är normalt att denna process tar några dagars tid då allting är på sin plats. Men om du får erbjudandet om att bli klar med din avveckling på en dag bör du vara vaksam. När snabbavvecklingen sker på ett lagligt sätt så kommer det att ta några dagar innan du har pengarna på ditt konto.

  1. Ordna med utdelning av kapital innan du säljer

Om det finns ett stort kapital i ditt bolag så är tipset från Citadellet att du först ordnar med utdelning. På så vis kommer det att bli ett mindre belopp att hantera när du säljer för likvidation. Detta leder i sin tur till att arvodet som Citadellet tar ut blir mindre vilket är en fördel för dig som säljer.

  1. Du säljer inte en verksamhet!

Det här är mycket viktigt att förstå när du vill sälja ab för avveckling. Citadellet är inte ute efter att köpa en verksamhet för att driva den vidare. För att det ska fungera med likvidationen så måste ditt bolag vara vilande. Det kan inte finnas varulager, maskiner eller inventarier som inte är avskrivna. Ordna med detta innan du tar kontakt med Citadellet bolagsservice för företagslikvidation.

  1. Ta kontakt och ställ frågor

Om du vill ha en smidig snabbavveckling så är det förstås viktigt att du förstår hur detta ska gå till. Du kan kontakta Citadellet bolagsservice med dina frågor. Detta är ett viktigt tips. Det går att ringa eller skicka email med frågor.

Gör detta innan du börjar fylla i formulär för avveckling. Detta kan spara dig tid och säkra att du verkligen är redo för en avveckling. Citadellet har personal på plats varje vardag som kan svara på dina frågor. De finns även där på vardagar under semestertider.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.