Logga 5tips

Robotsimulering i 3D

2015-11-23 · Denna artikel finns i gruppen 3d-printer, Industriautomation, Metall, Övrigt, Plast

När man ska jobba med industriautomation så krävs det en massa programmering. Man använder sig av mjukvara som gör det möjligt för robotar och maskiner att samarbeta. För att utveckla sin egen produktion så kan man dra nytta av robotsimulering och precis som att man kan skapa prototyper i 3D så kan man simulera robotens arbete i 3D. Det här gör att man får en mycket bättre bild av hur den automationsutrustning som finns på plats kan drivas på ett smidigare och på ett effektivare sätt.

robotsimulering

Robotsimulering

Det är häftigt med robotteknik men man har en hel del att tjäna på att utföra tester av nya arbetsmoment i en dator hellre än med den verkliga roboten. Med robotsimulering i 3D så ser man precis hur roboten kommer att röra sig i enlighet med programmeringen och det här gör det lättare att programmera på rätt sätt och att finjustera innan man låter den verkliga roboten utföra jobbet. Simulering är ett viktigt verktyg och något som man kan använda sig av för att skräddarsy operationer. Industriföretag i Olofström som kanske beställt sina robotar från ett helt annat land blir mindre beroende av att ta hjälp av utomstående då den nya simuleringstekniken gör det möjligt att själv justera och skapa nya arbetssituationer för roboten. Det är klart att man måste utbilda sig och förstå hur programmeringen fungerar, men det blir lättare att jobba då man får en klar bild av arbetsprocessen och ser den tydligt framför sig på datorskärmen.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.