Logga 5tips

Slipning av skridskor och diamanter med hening och rundslipning

2013-05-11 · Denna artikel finns i gruppen Vattenskärning

Slipning är något vi gör lite då och då. Vi slipar skridskor och knivar och att slipa golv är inte helt ovanligt. Stenarna som sitter i frugans vigselring är så klart slipade diamanter. Det är lätt att tro att slipning är en enkel sak att utföra. Men icke. Det finns så klart många olika metoder för detta. Inom industrin hittar vi konstiga ord så som hening, centerless slipning och rundslipning. Vad skiljer då dessa olika metoder åt?

Hening är en slipmetod som ofta används för att bearbeta cylindrar och hålformer. Precisionen är mycket hög.  Heningsstenen är själva verktyget som används vid hening, och detta består av mycket små sammansatta korn. Rundslipning är en metod där en roterande rundformad slipskiva skapar en cylindrisk yta med hög precision och kan användas på så väl yttersidan som insidan. Vid centerless-slipning hålla arbetsstycket mot slipstenen där ett speciellt hjul kontrollerar produktens rotation. Ett användningsområde för centerless-slipning är nr man tillverkar kullagerringar.

Om vi går tillbaka till de slipningsmetoder vi är mer bekanta med så är säkert arbetet med att slipa knivar och saxar det vanligaste. Kanske slipar vi också till ett golv någon gång. Principen är att ju hårdare material man ska slipa desto hårdare måste slipmaterialet vara. Det går inte slipa stål med tandkräm. Gör du det så polerar du, inte slipar. Vill du gå på andra hållet, det vill säga att göra något grövre än slipning så kommer vi till skärning. Även om det låter märkligt så kan man skära med vatten. En mycket tunn vattenstråle med extremt högt tryck skär genom så väl tjock plast som trä och metall. En annan metod är laserskärning och plasmaskärning som oftast används vid skärning i metall. Fördelen med vattenskärning är att det inte utvecklas någon värme. Dock går det långsammare med vattenskärning jämfört mot laserskärning och plasmaskärning.

Vad kan man då få hjälp med slipningsbehoven? Önskar du industriell slipning så som hening, rundslipning och precisionsslipning kan du gå hit »

Fler tips får du här:

Rundslipning av aluminiumprodukter.

Rundslipning av aluminiumprodukter.

 

Slipning av träkorgar behöver en mjuk slipsten.

Slipning av träkorgar behöver en mjuk slipsten.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.