Logga 5tips

Gasskärning kan skära riktigt tjocka metallstycken

2013-10-17 · Denna artikel finns i gruppen Gasskärning

Gasskärning är den enda skärande bearbetningsmetod som fungerar på riktigt tjocka metallstycken. Med gasskärning kan man skära upp till metertjocka stålblock, vilket är en direkt omöjlighet med andra populära skärtekniker, som t ex laserskärning, vattenskärning och plasmaskärning.

Gasskärning

Gasskärning är ett extremt effektivt sätt att skära tjocka metaller i både olegerad och legerad form. Vill man å andra sidan skära i tunn eller mjuk metall så kan plasmaskärning, vattenskärning eller laserskärning vara att föredra.

Ta del av intressant information om gasskärning av plåt på www.fleroperationsmaskiner.se

Gammal princip – ny teknik

Principen kring gasskärning har varit densamma sedan början av förra seklet, men brännskärarna har utvecklats en hel del. Att skära genom kraftiga material med hjälp av gas är egentligen en förbränningsprocess. En stråle av oxygen används för att förbränna det aktuella materialet samtidigt som den också flyttar de förbrända slaggprodukterna bort från snittet. Ju renare oxygenet är vid gasskärning, desto snabbare kan man skära och desto skarpare och finare blir snittet.

Den metall som ska skäras med gaslåga måste förvärmas tills det når antändningstemperatur, samtidigt får det inte nå sin smältpunkt. Beroende på vilken gas man använder i skärbrännaren, kan olika tid behövas till förvämningen av materialet. Dess tjocklek är förstås också en påverkande faktor.

Munstycket är en avgörande komponent

I en gasbrännare för gasskärning är dysen den viktigaste komponeneten. Det är dysens utformning, kvalitet och huruvida det har en expansionskanal eller ej som avgör skäreffektiviteten. När man ska rengöra skärbrännarens dys så är det bäst att göra det på kemisk väg, då risken att annars skada den känsliga dysen är allt för hög. Idag har de flesta gasskärningsdyser en expansionskanal vilket leder till att oxygenet får högre strömningshastighet och därmed skär skarpare snitt. Olika gaser kräver också olika utformning på dyserna, ett så kallat ridåmunstycke anses vara ett av de mest effektiva eftersom det ser till att oxygenet som används för skärprocessen skyddas mot föroreningar.

Oxygen med lukt varnar för läckor

Idag finns det oxygen med lukt, som vid eventuellt läckage varnar en i tid, innan bränngaserna hinner fatta eld eller orsaka en explosion.

Potentiellt farlig arbetsmiljö

Att arbeta med gasskärning är inte riskfritt. Gaserna i kombination med eld och ofattbart höga temperaturer utgör inte direkt den tryggaste tänkbara arbetsmiljön. Det är ytterst viktigt att man vidtar alla säkerhetsåtgärder när det gäller utrustning, klädsel och specifika rekommendationer för varje gasbrännare, gas och material.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.