Logga 5tips

5 fördelar med bandbockning

2013-06-29 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Det är ganska vanligt att man väljer bandbockningen för framtagning av mindre komponenter. När man ska ta fram detaljer med en bredd på maximum 45 mm och en tjocklek på några millimeter så kan bandbockning bli det allra bästa alternativet. Det finns så många fördelar med denna teknik men det är klart att man alltid ska diskutera med sin verkstad om den kommer att bli den bästa för det egna projektet. Här är några viktiga exempel på varför bandbearbetning är så populärt för utveckling av metallkomponenter.

1. Flexibelt och effektivt

Det är flexibelt och effektivt att jobba med bandjärn och böja till komponenter som kan vara mycket små eller större. Avancerade former är inte svåra att ta fram med bandbockning och den nya tekniken gör det möjligt att klara av exakta vinklar som håller sig till den ritning eller prototyp som man jobbar efter. Verkstäder som jobbar med bandbockningen kan erbjuda delar i många olika metallmaterial som rostfritt stål och aluminium. Läs mer här

2. Klarar olika tjocklekar

Faktum är att bandbockningen lämpar sig väl för olika tjocklekar. Nu ligger man för det mesta mellan 6 mm och 45 mm för bandjärn då man använder sig av moderna bockningsmaskiner men det finns förstås verkstäder som är specialiserade på udda storlekar som kan komma att krävas för unika projekt.

3. Flermomentmaskiner

Moderna bandbearbetningsmaskiner är multitask vilket innebär att de har många olika funktioner samlade i en maskin. Man kan till exempel mata in bandjärnet och sedan få ut det med hål, rundat, böjt och vinklar så att komponenten är redo för montering. Det här betyder att man inte måste använda sig av en massa olika verktyg och maskiner för till exempel gängning och stansning. Alla verktygen finns ju direkt i bockningsmaskinen och det kan vara så att samma metallstycke fungerar som flera olika verktyg genom att det vrids till rätt position för önskad effekt.

4. Kostnadseffektivt

Allt som nämnts ovan leder till den viktiga fördelen att man kan spara pengar på bandbearbetning. Det går snabbt och man får en färdig produkt utan att behöva spilla på onödigt material. Det här gör att verkstäder som erbjuder bandbockningen är mycket eftersökta för en rad olika projekt där man ämnar ta fram delar och komponenter för olika industrier.

5. Möjlighet att skapa prototyp

Med bandbockning så har man även en teknik som passar väl för prototyptillverkning. Moderna verkstäder som erbjuder bandbearbetning jobbar ofta med CNC-tekniken vilket gör att de kan hjälpa till med ritningar och prototyper då dessa inte finns. Det här ger kunden en stor frihet och möjligheten att få rätt detaljer utan att detta kommer att kosta för mycket. När man vänder sig till  svenska verkstäder som kan tillverka prototyper så kan man även räkna med att få hjälp med rätt val av metall och ytbehandling för sin produktion.

bandbockning, fast i trämaterial istället för bandjärn

Bandbockning, fast i trämaterial istället för bandjärn

One Response to “5 fördelar med bandbockning”

  1. […] Bandbearbetningen är ett spännande jobb där det krävs mycket samarbete för att man ska lyckas. Ofta så jobbar man ju i olika pass och då gäller det att alla är medvetna om de rutiner som gäller och att man har god kommunikation så att det inte uppstår stopp i produktionen på grund av missförstånd. Samtidigt som metallindustrin har blivit en säkrare arbetsplats tack vare att maskinerna numera utför det tunga arbetet så får man inte glömma att det fortfarande krävs ett grundläggande säkerhetstänk för att man ska klara av bandbockning på ett tryggt sätt. Operatören måste alltså vara väl utbildad både inom bockning och säkerhet för att göra ett bra jobb. Läs mer här […]copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.