Logga 5tips

Arbeta med bandbockning

2013-07-10 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Det finns de som redan som barn vet att de kommer att jobba med metall. Tanken om att forma och tillverka saker av metall är helt enkelt så pass attraktiv att det är svårt att se något annat yrke som en möjlighet. Det finns gott om utbildning för blivande metallarbetare i Sverige och en spännande del av detta arbete är bandbockning som behövs till alla möjliga typer av komponenter och detaljer. Vill man jobba med bandbearbetning så kan man se fram emot en varierad arbetssituation där man kan komma att få sätta sig i allt från programmering till behandling av olika metallmaterial.

Ett klassiskt hantverk

Bockningen i sig är ju ett klassiskt hantverk. Det här får man förstås lära sig mer om då man tar en utbildning inom metallbearbetning. Har man tur så kanske man får jobba tillsammans med en äldre person som har kunskapen om hur man bockar på klassiskt vis och som kan förklara mer om grunderna bakom det som idag sker automatiskt i maskiner. Moderna verkstäder har knappast kvar de äldre maskinerna där man riskerade liv och lem för att böja till bandjärn men man kan ändå se hur den grundläggande tekniken är viktig att förstå för att klara av hantverket så som det ser ut idag. Det är inte ovanligt att se att dagens operatörer av bandbockning gärna jobbar för hand med metallbearbetning på fritiden hemma i garaget.

Den nya tekniken

Den nya tekniken innebär att man då man jobbar med bockning måste lära sig en hel del om datorer och programmering. Man måste alltså vara logiskt lagd och förstå sambandet mellan den information som man matar in i maskinen och de komponenter som kommer ut. Det finns ju lite olika slags maskiner och när man väl har fått teorin så kommer det att ta en hel del praktik för att lära sig arbetsprocessen och för att bli expert på felläsning och annat som krävs av en duktig operatör. Det är inte så att man nödvändigtvis måste jobba både vid dator med ritningar, och på verkstadsgolvet, det här beror lite på den typ av verkstad som man arbetar på och den typ av uppdrag som man får.

Ett spännande jobb

Bandbearbetningen är ett spännande jobb där det krävs mycket samarbete för att man ska lyckas. Ofta så jobbar man ju i olika pass och då gäller det att alla är medvetna om de rutiner som gäller och att man har god kommunikation så att det inte uppstår stopp i produktionen på grund av missförstånd. Samtidigt som metallindustrin har blivit en säkrare arbetsplats tack vare att maskinerna numera utför det tunga arbetet så får man inte glömma att det fortfarande krävs ett grundläggande säkerhetstänk för att man ska klara av bandbockning på ett tryggt sätt. Operatören måste alltså vara väl utbildad både inom bockning och säkerhet för att göra ett bra jobb. Läs mer härcopyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.