Logga 5tips

Viktiga tips för lyckad formsprutning

2019-03-01 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

Inom industrin så talar man ofta om tiden som pengar. Men det finns förstås mer som styr hur man jobbar. För att det ska bli en bra produktion så krävs det framförallt professionalism. Det räcker inte med en formsprutningsmaskin som ger effektiv och snabb formsprutning. Det gäller också att alla de som är inblandade i tillverkningsprocessen jobbar på rätt sätt. Här är några viktiga tips för att få ut mer av formsprutningsprocessen.

En optimerad formsprutning

När man ser på hur processen kan bli så effektiv som bara möjligt så är det ofta formsprutningsmaskinerna som står i fokus. Det gäller att få dessa maskiner att jobba på utan avbrott. Det kan de också göra men inte i all oändlighet. Dessutom så kommer den mänskliga handen också att få betydelse då det handlar om formsprutning.

Det ska ju laddas formverktyg och de ska plockas ut för byten. Det här är moment som inte är besvärliga men som kan ta onödigt mycket tid om det inte finns ett tydligt protokoll för hur man ska jobba. Med en planering för hur det manuella arbetet ska se ut så blir formsprutningen effektivare.

Det kan vara så att mycket tid spills på att man inte har tydliga riktlinjer för detta. Bästa person att se närmre på saken är den operatör, eller operatörer, som har ansvar för formsprutningsmaskinen. Det här är personer som kan se om det går att införa förändringar och som kan utbilda andra som behöver få veta vad som kommer att förändras.

Viktigt med utbildning på jobbet

Det kan vara så att operatörerna som jobbar med tillverkningen är otroligt kunniga. Men trots detta så är det inte så dumt med intern utbildning då och då. De som jobbar med maskinerna ska inte behöva gissa eller jobba vidare på ett visst sätt för att de aldrig har fått veta något annat.

Utbildningen ska gå igenom viktiga bitar som hur maskiner ska laddas och tömmas, samt hur formverktyg ska bytas. Dessutom så är det inte så dumt att se till att alla som jobbar med formsprutning är väl insatta i hur produkterna kyls ner. Det här är en process som måste vara konstant. Om den blir alltför kreativ så finns risken för att det blir för många fel och defekter.

Håll ett öga på produktionstakt

Det är bäst att inte gissa på produktionstakt och vad som åstadkoms. Om det finns god kunskap om kapacitet så blir det lättare att upptäcka om något förändras. Teamet som jobbar med formsprutning ska också vara medvetna om riktlinjer. Det här kan vara ett sätt att ge en morot till team som lyckas lite bättre men också ett sätt att se till att alla som är med märker när något inte fungerar.

Därmed inte sagt att det ska stressas. Tanken är inte att folk ska uppleva att de måste jobba på ett onaturligt sätt. Men med större medvetenhet om vad som kan anses som normal produktionstakt så blir det lättare att hitta störmoment och ta hand om dessa.

Bättre val av material

Det finns mycket att säga om hur man kan använda plastmaterial på ett effektivt sätt. Det här handlar ju också om att planera en plastproduktion med formsprutning på rätt sätt från start. Med rätt material så blir resultaten bättre och det är viktigt. Det gäller också att se på hur matning fungerar och att man använder sig av rätt typer av plast för specifika produktioner. Det kan finnas pengar att spara på att förändra storlek på plastmassa utan att kvaliteten påverkas.

Med rätt matning så blir det också enklare att hålla maskinen ren vilket också är viktigt för att den ska fungerar på ett effektivt och smidigt sätt. Kanske finns det anledning till en ny robot som kan mata bättre än en mänsklig arm.

När rätt typ av plast används så är det också så att den budget som finns för material räcker till. Det gäller att tänka rätt från start. ABS-plaster är kostnadseffektiva och de erbjuder styrka. Men akryl kan vara ett bättre val för produkter som måste klara av UV-strålar utan att förstöras.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.