Logga 5tips

Videomöten är framtiden

2013-08-06 · Denna artikel finns i gruppen Företag

För några år sedan började det bli vanligt att olika delar av ett företag som kanske befinner sig på platser långt ifrån varandra slutade träffas fysiskt och istället anordnade så kallade videomöten.

Denna typ av möten är ofta helt gratis, eftersom man använder sig av internet, och detta innebär en dramatisk sänkning av de kostnader som tidigare lades ut på affärsresor runt om i världen. Istället för att tillbringa många timmar på ett flygplan kan de parter som vill samtala nu enkelt koppla upp sig och hålla ett möte över internet istället för i ’verkliga livet’. Detta är givetvis något som är positivt även för miljön eftersom vi minskar utsläppen då vi inte behöver flyga lika ofta.

Andra fördelar med videomöten
De främsta fördelarna förutom att man sparar tid och pengar är att man nu kan ha möten mycket oftare än tidigare. Man kan också anordna ett möte med mycket kort varsel i de fall man snabbt behöver gå igenom något viktigt. Man kontaktar helt enkelt bara den andra parten och initierar ett videomöte genom någon av alla tjänster som finns tillgängliga för detta.

Skype är ett av de mest populära sätten att anordna videomöten på, något som funnits tillgängligt i flera år nu. I takt med att internethastigheterna och uppkopplingarnas pålitlighet ökar så kan man nu anordna möten där avbrott sällan eller aldrig inträffar.

Utvecklingen av videomöten
Videomötena kommer antagligen att fortsätta utvecklas den närmaste tiden, även om vi redan nått ett läge där de fungerar nästintill optimalt. Vi kan enkelt ha möten med andra människor utan avbrott var de än befinner sig, så länge båda parter har en internetkoppling som fungerar.

Videomöten går också att anordna genom smartphones på samma sätt som genom en dator, och även detta område kommer antagligen utvecklas än mer de kommande åren.

Läs mer om videomöten på vår webbplats.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.