Logga 5tips

Varför ska man börja med e-faktura?

2013-07-11 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi, Service

En e-faktura är en elektronisk faktura och även namnet på ett slags system som hanterar dessa. Principen är i grunden likadan som den manuella hanteringen av fakturor, även om systemet med e-fakturor är enklare, snabbare och mer användarvänligt. Anledningen till detta är att du får en automatisk hantering av dina fakturor från olika leverantörer, vilket gör att hanteringen av dessa går mycket snabbare och slipper hanteras av personal.

Administrationen och hanteringen av fakturor kan ta upp mycket värdefull tid för ett företag, och genom att automatisera systemet och börja med elektroniska fakturor minskar man även risken för att olika fel ska inträffa. System för e-faktura går att ställa in så att du blir notifierad om missade förfallodagar eller om någon siffra blivit fel.

Vilka andra fördelar har en e-faktura?
Eftersom pappershanteringen minskar dramatiskt sparar man en hel del plats på kontoret som annars kan tas upp av fysiska objekt som just papper. En e-faktura är så klart ett mycket mer miljövänligt alternativ och håller på att bli en standard snarare än ett undantag.

Genom att ha ett system som till exempel Readsoft för att hantera dina elektroniska fakturor kan du också skicka och ta emot fakturor av olika format och från alla delar av världen utan att det påverkar hanteringen. Du får alltid all information från fakturan uppställd på det sätt du vill ha det och riskerar aldrig att missa några detaljer.

Hur hanterar man programvaran för en e-faktura?
Din egen personal kan hantera programvaran, något som kommer göra att behovet av externa konsulter minskar. Genom att börja med ett automatiskt fakturahanteringssystem kan du spara pengar på personalkostnader, öka precisheten i fakturahanteringen samt också göra en insats för miljön i form av mindre pappershantering.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.