Logga 5tips

Varför bör e-handlare erbjuda fakturabetalning?

2015-04-10 · Denna artikel finns i gruppen Butikshandel

Fakturabetalning är ett betalningsalternativ som har växt sig mycket populärt det senaste årtiondet, både bland e-handlare och bland konsumenter. Genom att erbjuda fakturabetalning ger handlaren kunden möjligheten att avvakta med betalningen tills denne fått chansen att packa upp och kontrollera varan mot vad handlaren beskrivit, men även vad han eller hon förväntat sig. Detta ger en ovärderlig trygghet för kunden. Särskilt vid beställningar inom vissa specifika varugrupper såsom kläder och skor, där exempelvis rätt storlek kan vara svår att förutse framför en datorskärm.

Traditionell betalningsform i modern tappning

Som e-handlare bör man även se till att förtroendet för att använda sitt kort eller andra elektroniska betalningsformer är ganska lågt inom många grupper, särskilt bland äldre. Även om många idag är trygga med att lämna ut sina kortuppgifter till e-handlare finns det hos stora grupper en misstänksamhet och en rädsla mot just detta. För även om sannolikheten att få sitt kortnummer kapat är liten så existerar den fortfarande. För att råda bot på denna oro hos kortbetalare har betalning på faktura en viktig roll som en traditionell och välbekant typ av betalning.

Fakturaföretaget ansvarar för kreditrisken

Det vanligaste sättet för e-butiker att erbjuda fakturabetalning är att göra det genom ett externt faktureringsföretag. Genom att anlita ett proffessionellt faktureringsföretag slipper e-handlaren, förutom all den logistik som egen fakturering innebär, helt och hållet kreditrisken för kunder med en dålig betalningsförmåga. Det proffessionella faktureringsföretaget ger även ett varumärke som eventuellt nya kunder i en e-butik känner igen. På så vis ökar förtroendet för butikens produkter och tjänster.
Men att addera en fakturalösning till en e-butik kan även öka den befintliga försäljningen på fler sätt. Genom att använda sig av ett faktureringsföretags tjänster så kan e-handlare erbjuda sina kunder olika typer av finansiering, såsom delbetalning eller uppskjuten betalning. Detta ger fler potentiella kunder då många inte har möjligheten att erlägga hela beloppet för ett köp på en gång, speciellt vid köp av dyrare varor.

juridik

Traditionella beräkningsbegrepp i modern tappning 🙂

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.