Logga 5tips

Välj en etablerad fastighetsrådgivare

2013-08-18 · Denna artikel finns i gruppen Näringsliv

Fastighetsaffärer är ofta stora och komplicerade affärer som kräver att man anlitar en etablerad rådgivare med god insyn i fastighetsmarknaden och som också besitter spetskompetens inom en rad olika områden. En rådgivare måste naturligtvis känna till marknaden utan och innan och veta vilka trender som gäller just nu och när en trend kommer börja mattas av. Detta kräver att man under lång tid jobbat med en marknad som förändras snabbt, samtidigt som den också erbjuder stabila möjligheter till långsiktiga investeringar för den som lägger sina pengar på rätt objekt. Säljrådgivning, köprådgivning och en insikt i vad som utgör en bra investering är några av de viktigaste egenskaperna en fastighetsrådgivare bör besitta.

Hur fungerar köprådgivning på fastighetsmarknaden
Företag som till exempel Colliers International arbetar med både sälj- och köprådgivning. Köprådgivning innebär att man rådgör med en kund om vilka objekt som denna bör investera i och vilken typ av avkastning man kan förvänta sig. Riskanalys är så klart en viktig del av arbetet och en bra fastighetsrådgivare kan presentera olika typer av potentiell avkastning efter olika typer av utfall. Detta är viktigt för att företaget som vill investera ska få en så god insyn i en viss del av marknaden och för att man ska kunna lägga upp en strategi för att lyckas med sitt förvärv så bra som möjligt. Att känna till företaget som investerar är av största vikt för att man ska kunna ge bra och konkreta råd samt lägga upp rätt typ av strategi.

Köprådgivning från en etablerad aktör
Colliers International är en etablerad aktör på marknaden och har god kompetens inom en rad olika områden. Colliers arbetar med nästan alla typer av fastigheter, vare sig det handlar om bostäder, kontor eller stora industrianläggningar.

Tips vid köp av fastigheter

Vid köp av fastigheter är det av yttersta vikt att ta hjälp av en erfaren fastighetsmäklare för att få tips och råd.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.