Logga 5tips

Vad gäller vid avveckling av aktiebolag

2014-11-10 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

I Sverige så finns det gott om så kallade vilande aktiebolag som kan vara verksamheter som väntar på att en ny generation ska ta över. Många gånger så kan det vara bättre att avveckla aktiebolag än att låta det vila, men då är det förstås viktigt att man gör detta på rätt sätt. Bara för att man väljer att frivilligt likvidera aktiebolag så betyder det inte att man inte behöver bekymra sig så mycket om krav och om regler. Det finns en specifik procedur som man ska följa och det kan vara klokt att ta hjälp av proffs som klarar av att avveckla bolag snabbt med så kallad snabblikvidation. Det finns många specialiserad firmor på detta område, Citadellet likvidationer är en av dessa.

Då man vill avveckla aktiebolag frivilligt

När det är så att man väljer att avveckla bolaget så kallas detta för frivillig likvidation och det betyder i praktiken att bolagsstämman har beslutat om att man avvecklar verksamheten. När detta beslut är fattat så måste man fylla i Bolagsverkets blanketter för att registrera företagets likvidation. Man kan föreslå vem som ska fungera som likvidator och ta hand om avvecklingen, men det är Bolagsverket som kommer att bestämma vem det blir. Förutsatt att man väljer en person som är i enlighet med Bolagsverkets anvisningar för likvidator så är det högst troligt att det blir personen som man föreslår.

Då man har beslutat om att frivilligt avveckla aktiebolag så kommer man att behöva ge ett förslag där man ger skälen till detta beslut. Här ska det framgå vilka andra alternativ som finns, som att till exempel sälja företaget, låta det gå ihop med ett annat bolag, eller att gå i konkurs. Man anger viktiga detaljer som det datum som man väljer för likvidationen och hur stort man beräknar att skiftesbeloppet är. Det kan också vara så att man behöver lägga till saker som årsredovisning och revisionsberättelse.

Förslaget som man kommer att skicka till Bolagsverket måste först vara tillgängligt för de som äger aktier i bolaget, och det ska också presenteras på bolagsstämman som man håller innan ansökan om avveckling av bolag skickas in. Beroende på den bolagsordning som man har för sitt aktiebolag så kan det komma att krävas majoritet då man röstar om att frivilligt likvidera för att detta till sist ska genomföras.

Tvångslikvidation

Det finns situationer då ett företag kan bli tvångslikviderat. Här är det Bolagsverket eller Tingsrätten som kommer att fatta beslutet om likvidationen. Man kan besluta om att avveckla aktiebolag om det finns brister i den information som borde ha registrerats till Bolagsverket. Om det till exempel inte finns en VD registrerad eller en behörig styrelse så kan det bli anledning till tvångslikvidation. Ett annat exempel på sådant som måste registreras hos Bolagsverket är eventuella ökningar av aktiekapital eller tvärtom. Man kan alltså få avveckla bolag helt på grund av att det inte lever upp till de krav som ställs och som tydligt har förmedlats då bolaget en gång registrerades.

Tingsrätten kan också fatta beslut om att likvidera aktiebolag i det fall att man ser att bolagets kapital är slut eller om man ser att det finns andra skäl till tvångslikvidering. Vid tvångslikvidering så blir bolaget skyldigt att betala en avgift för de kostnader som Bolagsverket har haft.

Likvidation av aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag kan vara klurigt och ibland jobbigt. Det finns många som kan hjälpa dig och en av dem är Citadellet Likvidationer, en affärsängel  som gör det bästa för dig.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.