Logga 5tips

Vad är en revisor och hur ser jobbmarknaden ut?

2015-10-19 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Vad gör en redovisningskonsult och revisor?

Revisorer granskar och kontrollerar finansiella poster i ett företag eller organisation. De ser till att finansiella poster är korrekta och att skatter och moms betalas korrekt och i tid. Redovisningskonsulter och revisorer bedömer och råder om verksamhetens ekonomiska läge och framtidsutsikter samt effektiviserar delar som är oekonomiska eller ej lönsamma i ett företag.

Vilken utbildning krävs för att bli revisor?

De flesta arbetsgivare kräver en universitetsutbildning så kallad ”kandidat”, att ha en kandidatexamen i redovisning eller ett närliggande område. Auktoriserade revisorer är behöriga att utföra revision av alla slags svenska företag som kräver lagstadgad revision.


Hur ser jobbmarknaden ut för revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter?

De flesta revisorer och redovisningskonsulter arbetar heltid. Studie från år 2012 så jobbar 1 av 5 revisorer mer än 40 timmar per vecka. Under vissa månader under året så blir det en hel del övertid te.x i slutet av räkenskapsåret då årsredovisning och bokslut ska in till myndighet.

 Enligt arbetsförmedlingen ser arbetsmarknaden medelgod ut under en 5-10 års period. Anställning av revisorer väntas växa med 13 procent mellan 2012-2022, ungefär lika snabbt som genomsnittet för samtliga yrken.


Lönestatistiken för revisorer

Enligt 2013 statistik (Källa SCB.s databas)


  • Lägsta månadslön: 26800 kr
  • Median månadslön: 37100 kr
  • Högsta månadslön: 58300 kr
  • Medel månadslön offentlig sektor: 36800 kr
  • Medel månadslön privat sektor 41400 krInom vilka branscher finns det jobb för revisorer och ekonomer?

För en revisor eller redovisningskonsult kommer i kontakt med alla olika slags företag, från lokala microföretag till det stora nationella eller internationella företag som är etablerade i flertal länder. i den offentliga sektorn så behövs ekonomer och revisorer till myndigheter och andra organ som är viktiga i samhällsstrukturen.

Revisorer måste följa regler och lagar

Redovisningskonsulter och revisorer jobbar alltid efter strikt regelverk som innefattar många lagar och förordningar som måste följas, därför ställer arbetet höga krav på god affärsetik.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.