Logga 5tips

Uttjänta fordons negativa miljöpåverkan

2015-12-04 · Denna artikel finns i gruppen Bil och motor

Fordons negativa miljöpåverkan, genom koldioxid- och kväveutsläpp är känd och debatterad / behandlad av en mängd olika organ och myndigheter. Ett bevis på detta är Volkswagens fusk med certifierad utsläpp av kväve gaser, senare utökat att även gälla fusk med certifiering av koldioxidutsläpp.

Den mera synliga miljöförstörande effekten orsakad av uttjänta dumpade bilar i naturen ökar ständigt och tycks inte uppmärksammas av olika myndigheter på samma sätt. Efter regeringens slopande av skrotbilspremie ökar problemet drastiskt. Förmodligen dumpas fordon av personer, som inte ser något billigare alternativ och att det inte krävs speciellt stora åtgärder för att göra fordonet anonymt. Därför är risken att spåras och lagföras obefintlig för utövaren. Utöver den synliga mijöpåverkan tänker dumparen troligtvis inte på den många gånger kostsamma effekterna av osanerade oljor, drivmedel ,freon och dyl. Ansvaret för att dessa dumpade fordon tas om hand och saneras, före den verkliga miljöförstöringen påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart på många ställen, så medan ansvarsfrågan bollas runt mellan olika instanser fortsätter antalet dumpade fordon att växa och med den även miljöförstöringen. Det verkar vara mer glamoröst att sysselsätta sig med den globala kväve/koldioxidproblematiken än den mer banala lokala problematiken. Analogt med miljö- kan tidigare kvalitetsfrågor belysas. Mång känner till hur hög kvalitet föregåtts av sänkta kostnader för tillverkare och konsumenter. Fordon har betydligt längre livslängd med betydligt lägre driftkostnad. Det borde vara rimligt att dra en parallell till miljöförbättrande åtgärder, eftersom kostnaderna bevisligen sjunker med förbättrad miljö även för konsumenter/utövare. Ökningen av dumpade fordon i naturen kan direkt hänföras till kostnad eller som i detta fall – tillsammans med avsaknad av intäkt (skrotbilspremie). Detta är anledningen till att ägare väljer dumpning som det rätta alternativet för undanröjning av uttjänt fordon. För att helt stoppa sådant förfarande är att ersätta ägaren ett visst belopp pengar vid avförandet.

bilskrotIdag är inte återinförande av skrotbilspremie aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, som garanterar ägaren eventuell ersättning vid avförandet av fordonet.( ex. Skrota bilen Göteborg ger ersättning vid hämtning av skrotbilar)

Efter granskning av problematiken har framkommit att det existerar auktoriserad bilskrotsföretag, som helt är koncentrerad till sanering och återvinning av uttjänta fordon och som ger ersättning för dessa.

Undersökningen visar att den allmänna kännedomen om dessa möjligheter är låg och att utveckla informationssystem är både svårt och kostsamt. I dagsläget upplyses vissa kommuner om deras möjlighet att på ett enkelt sätt transportera bort dumpade fordon.

Allmänheten / bilägare upplyses via internet vilka möjligheter som finns. Dessa åtgärder är inte tillräckliga. För att helt undanröja dumpning i naturen, måste ett alternativ till den borttagna premien tillföras. En auktoriserad bilskrotsfirma har bevisat att ett ganska billigt förfarande fungerar.

 copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.