Logga 5tips

Underbara ordspråk och citat

2013-04-18 · Denna artikel finns i gruppen Hobby och fritid, Ordspråk och citat

”Gräset är inte alltid grönare på andra sidan”. Ibland räcker inte orden till. Då behöver vi ta till med kloka ordspråk och citat som alla känner till. I vårt dagliga tal är dessa ordkryddor viktiga då de ger spänning och fantasirikedom till språket. De flesta av dessa sätt att tala på syftar till att ge oss lärdom och insikt eller kanske bara ett klokt råd. Citat är en annorlunda form av ordspråk som har uttalats av någon kändis eller betydelsefull person. Ordspråk å andra sidan kan sällan spåras till en viss person. De är bara en naturlig del av vårt vardagliga tal.

Fördelar med rim

Ordspråk, citat och rim – ”alla goda ting är tre”. Ibland kan det även bli lite extra festligt att ge sig på att tala på rim. Språket blir som en sång som inte behöver någon musik som backup. Fördelarna med rim, förutom att de kan vara trevliga att klura på, är att de ofta gör det som sägs och uttrycks lättare att komma ihåg. Dessutom är det ett vackert stilmedel som piffar upp meningar och stycken efter allas tycken.

Kloka citat för eftertanke

Har någon annan sagt något klokt och användbart, varför inte använda sig av detta? I vardagligt tal använder vi oss kanske inte så mycket av citat som vi gör av ordspråk. I skriven text däremot är citat desto mer vanligt. Det är viktigt att tänka på att skriva citaten på rätt sätt med citattecken och med referens till den ursprungliga källan som orden kommer ifrån.

”Allt du säger skall vara sant, men du behöver inte säga allt som är sant” sade vår före detta stadsminister Göran Persson. Detta är ett exempel på ett citat som är klokt och ger eftertanke. Det är ofta politiker och högt uppsatta affärsmän som brukar citeras då vi vill locka till fundering och lärdom. Kanske till och med förändring.

hund-i-snor

Danska kan bli kul på svenska

Roliga citat

Det finns en hel del exempel på roliga citat som stannat kvar med oss på grund av att de är lustiga eller kanske bara felsagda. Ofta är de uttalade av kända personer som vi gärna skrattar med, och kanske ibland åt. Ett klassiskt exempel är detta Zlatancitat: ”Jag behöver inte media, det är media som behöver mig”. Andra underhållande kända utsagor kan komma från felsägningar i TV, som till exempel då Kung Carl XVI Gustav håller tal i Arboga 1985 och uttrycker ”Kära Örebroare!”.

Kända citat och svenska ordspråk som alla kan

Gemensamma sätt att tala på inom en nation ger gemenskap och sammanhållning. Dessa sitter i ryggmärgen på de flesta sedan barnsben. Många äldre människor som drabbas av demens på ålderns höst kan ha svårt för att komma ihåg sina egna familjemedlemmar, men de kan rabbla upp klassiska svenska citat och ordspråk utan problem. Dessa uttryckssätt är, precis som traditioner, en del av den svenska kulturen. Liksom kläderna gör mannen, gör dessa sätt att tala på vårt språk komplett!copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.