Logga 5tips

Topp 5 affärsfördelar videokonferenser

2015-01-24 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

Har du någonsin räknat ihop hur mycket pengar du har spenderat på diverse affärsresor och långväga telefonsamtal? Hur mycket tid du har slösat bort genom att flyga fram och tillbaka, väntan på flygplatser och hantering av missförstånd som är orsakade av förvirrande mejl? För att kunna vara mer konkurrenskraftig i vår ständigt föränderliga globala affärsmiljö, finns det några saker du bör veta om vilka stora fördelar användandet av videokonferenser har. Vilken skillnad detta kan göra för dig och ditt företag.

1. Enkelt:  Allt du behöver är en internetuppkoppling, en webbkamera, mikrofon och en programvara för videokonferenser, som du kan ladda ner nästan var som helst.

2. Effektiv kommunikation:  Förutom den stora fördelen att kunna samla duktig personal från var som helst, när som helst, går mycket information förlorad då man talar via telefon och mail. En studie visar att endast 40 % av kommunikationen oss människor emellan kommer från det talade språket, resten är kroppsspråket. Mer tid och ansträngning krävs då för att kommunicera. Med ett videokonferenssystem på plats, kan du sluta hantera ineffektiva och kanske ibland till och med frustrerande diskussioner via e-post och via telefon och istället ha ett ansikte mot ansikte möte när som helst.

3. Skära ner på kostnaderna:  Återigen; allt du behöver är en webbkamera, en mikrofon och en internetanslutning. Från att minska kostnaderna för att öka kamratskapet mellan dina anställda, är videokonferenser ett kostnadseffektivt verktyg för din affärskommunikation. Du sparar inte bara in dyra resekostnader, tänk också på att tid är pengar!

4. Ökad konkurrenskraft:  Ytterligare en av de stora fördelar med videokonferenser i näringslivet. Videokonferenser kan spela en viktig roll för att förbättra ditt företags konkurrenskraft genom att möjliggöra långväga möten som organiseras och utförs på några minuter, vilket hjälper dig att samla alla beslutsfattare snabbt och lösa akuta problem utan dröjsmål. Därför, genom att acceptera videokonferenser kan du reagera snabbare på förändringar i exempelvis marknadstrender.

5. Miljöaspekten:  Sist men inte minst; videokonferenser är en ”grön” affärslösning. Genom att regelbundet använda videokonferenser för att kommunicera med kunder och partners, kan ett företag minska sina koldioxidutsläpp genom att eliminera föroreningar som skulle ha blivit resultatet av affärsresor. En enkel förändring som kan göra stor skillnad i kampen för att bromsa den globala uppvärmningen och rädda vår planet.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.