Logga 5tips

Tips hur du blir en bättre chef och ledare

2014-11-21 · Denna artikel finns i gruppen Utbildning

Dagens arbetsplatser ställer helt andra krav på en chef jämfört med gårdagens arbetsplatser.

Det är flera samverkande faktorer som bidrar till det:

 • Ny teknik har successivt förändrat sättet att arbeta och kommunicera
 • Det mobila kontoret innebär att medarbetarna inte sitter i sina rum i samma utsträckning
  Fasta arbetsplatser med stängda dörrar blir allt ovanligare
 • Alla är nu ständigt uppkopplade och tillgängliga på mail, sms mfl  kanaler – gränserna mellan arbetstid och fritid suddas ut
 • Den yngre generation är uppvuxen med att kommunicera via chat, sms, twitter etc
 • I stort sett använder man nu samma verktyg för att umgås privat som när man arbetar
  Promemorier i pappersform fungerar inte längre, i många fall inte ens e-post
 • Kunskap och information kan med de nya hjälpmedlen nu lättare och snabbare delas till flera
 • Att kunna samarbeta obehindrat med kollegor och medarbetare oavsett tid och plats har blivit allt lättare och viktigare
 •  Idag jobbar båda parter i en relation i mycket större utsträckning än tidigare – vilket ställer andra krav på hur man skall hinna med både arbete och privatliv – något som framtidens ledare måste vara beredd att kunna hantera
  (Om man frågar den yngre generationen medarbetare idag vad de helst skulle vilja ha som förmån – så svarar väldigt många – både män och kvinnor – ”flexibel arbetstid”.

 

40-50-talisterna har använts sig av ett helt eller delvis auktoritärt ledarskap, men detta kommer inte att accepteras av den nya unga välutbildade generationen

Det krävs helt enkelt ett helt nytt ledarskap för att kunna coacha den nya generationen.

Vad ställer då det här för krav på chefen och företagets /organisationens ledare?

Vilka kompetenser och egenskaper behöver framtidens ledare ha?

Ja helt uppenbart helt andra krav än på gårdagens ledare. Framtidens ledare måste både förstå och delvis behärska de nya hjälpmedlen, förstå och anpassa sig till att den nya generationen medarbetare ställer helt andra krav på ledarskapet och företagskulturen.

Framgång skapas med ett engagerat team, med ett modernt ledarskap – vilket kräver utbildning i både emotionell intelligens och kommunikativ förmåga.

Dagens ledare behöver lära sig en hel del nytt och bäst gör man nog det utanför det egna företagets strukturer – just för att kunna bryta sig loss från gamla traditioner och tänkesätt.

Det finns flera utbildningsföretag som utbildar chefer, teamledare och andra ledare till affärscoacher och till framtidens ledare. Ett av dem är Coaching i Näringslivet . De som håller i utbildningen arbetar själva som affärscoacher och har tidigare haft ledande befattningar i resultatdrivna företag och vet hur man kopplar coachingen till affärsnyttan. Här kan du som är intresserad läsa mer om deras coachutbildning till diplomerad affärscoach.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.