Logga 5tips

Tips för dig som göra en kundundersökning

2014-04-15 · Denna artikel finns i gruppen Näringsliv

Nedan är några tips för dig som på egen hand tänker göra din egen kundundersökning med hjälp av en webbenkät. Först och främst bör du fråga dig om det en webbenkät är en bra metod för att få svar från just dina kunder. Det kanske är så att du skulle behöva göra kundundersökningen med intervjuer istället? Om du saknar epostadresser till kunderna så är det bättre att göra intervjuer än att enkäten läggs upp som en öppen undersökning på en webbplats där vem som helst kan gå in och svara. Dels får du in ett mycket litet antal svar, Bortfallet blir så stort att resultatet inte går at lita på och dels så kan bara ett tiotal falska svar då enkelt snedvrida resultatet.

Kundundersökning

Hur tas reklam emot. Ett exempel på ett tillfälle där en kundundersökning kan vara berikande.

Även om man kan göra mycket på egen hand med hjälp av ett enkätverktyg så är det till exempel inte alltid målgruppen kan nås via en webbenkät. Sen så gäller det så klart att man använder sig av frågor som är bra utformade och att man bygger upp sin kundundersökning på rätt sätt och sist men inte minst att man tolkar resultatet korrekt.  Att vända sig till ett undersökningsföretag kan kosta lite mer men å andra sidan får man hjälp av personer som kan undersökningar och som hanterar hela undersökningsprocessen så du får tid över till annat.

Om du ändå vill ge dig på att göra dig egen undersökning via en webbenkät så kan det vara bra att tänka på:

•Se till att ha en tilltalande rubrik (ämnesrad) i utskicket. Rubriken är det som ska locka mottagaren att öppna brevet och klicka sig in på enkäten.

•Utforma gärna enkäten med flera olika sidor. Om det finns frågor som inte alla kan eller ska besvara så lägg in med ”hoppmönster” så att respondenterna bara får frågor de kan svara på.

• Ibland är det bättre med fasta svarsalternativ och ibland bör man välja en öppen fråga som ni sedan i efterhand gör om svaren till kategorier och räkna hur många svar som hamnat i respektive kategori.

•Gör inte enkäten för lång, och se till att bara få med det ni verkligen behöver veta. En starkare relation ger generellt sett en större tolerans att svara på mer frågor.

Lycka till med er kundundersökning!

 

 copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.