Logga 5tips

Större produktionseffektivitet med robotsvetsning

2013-11-04 · Denna artikel finns i gruppen Svetsning

Med robotsvetsning spar man tid och pengar

Med robotsvetsning får man exakt likadana komponenter gång efter gång, dessutom kan robotsvetsen arbeta hela dagen lång utan uppehåll. Robotsvetsning är precis vad det låter som – robotstyrd svetsning och svetsning är att sammanfoga metalldelar med hjälp av uppvärmning. En svets har en låga av antingen gas, laser, elektroner, friktion eller ultraljud – men det vanligaste är gas.

När man för svetsen till metallerna som ska sättas ihop så smälter metallerna, vilket gör att man kan pressa dem samman till en. Resultatet kallas svetsförband. Lödning är en snarlik metod att sammanfoga metaller, men där svetsen använder en låga för att smälta själva bitarna som ska sättas samman så använder löden smält tillsatsmaterial – som klister ungefär.

Robotsvetsning

Svetsning som metod har utvecklats massor de senaste decennierna och idag kan man svetsa i en mängd olika miljöer – till och med under vatten.

Skyddsutrustning vid svetsning

Om man arbetar som svetsare så utsätts man för ultraviolett strålning som kan skada ögonen. En svetsskärm ska alltid bäras av den som svetsar. Även huden kan ta skada varför man bör bära skyddskläder.

Röken som uppstår när man svetsar kan vara giftig och det finns strikta gränsvärden för hur högt varje enskilt ämne får nå i verkstadens atmosfär. God ventilation i arbetsrummet, andningsskydd och såväl punktsug som integrerat utsug är sätt att skydda sig mot giftig svetsrök och alla metoderna bör tillämpas i en verkstad där man sysslar med svetsning.

Om man vill slippa riskerna som svetsning tillför, och dessutom slippa bemanning vid svetsarna helt och hållet så är robotsvetsning en metod att överväga. Har man en robotsvets på sin arbetsplats kan denna svetsa hela dagen lång utan att varken tröttas ut, gnälla om dåliga arbetsförhållanden eller kräva löneökning, den tar heller varken lunchpaus eller rökpauser. En robotsvets är en engångsinvestering och tar man hand om den enligt rekommendationerna så kan man räkna med att tjäna in en hel del pengar på den. En robot svetsar också med större precision, varje svetsad bit liknar den föregående och den nästkommande. Sedan finns det procedurer som görs bättre manuellt, så det bästa är att ha både robotsvets och manuell svets tillgängliga.

Hur fungerar robotsvetsning?

Man fäster ett svetsmunstycke på en robot och programmerar den att svetsa enligt ett särskilt rörelseschema, samt enligt särskilda tidsbestämmelser. Bland industrirobotar är robotsvetsning nästan alltid en av förmågorna och särskilt i bilindustrin tillämpas denna metod. Den mest flexibla sortens industrileverantör erbjuder såväl robotsvetsning som manuell svetsning. Många sysslar även med gassvetsning, kantpressning och plåtbearbetning.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.