Logga 5tips

Skinnjackan – Djurvänlig eller ej?

2014-09-13 · Denna artikel finns i gruppen Kläder

Att köpa en skinnjacka är väl inte dåligt för djuren. De ska ju ändå slaktas för att ge kött till livsmedelsindustrin och då är det väll lika bra att ta hand om alla biprodukter som tex skinnet. Med detta resonemang vore det alltså bättre att köpa en skinnjacka än en vanlig jacka då man tar vara på alla produkter på djuret istället för att behöva slänga bort dem.

Är skinnjackan miljövänlig?

Det är inte riktigt så enkelt. Skinnet är den värdefullaste delen på djuret vilket alltså kan säljas vidare för en ganska stor summa i jämförelse med köttet. Det gör att skinnet gör att köttpriset kan hållas nere. En bonde behöver få in en viss summa per djur för att gå runt. Om då en stor del kommer av skinnet kan han sälja köttet billigare.

På detta sätt bidrar alltså köp av en skinnjacka till att hålla nere köttpriset vilket i sig ökar köttkonsumtionen.  De personer som kämpar för att minska köttproduktionen menar därför att ett sätt skulle vara att vi inte använder lika mycket skinnprodukter.

På grund av att skinnet är så dyrt blir det även så att vissa djur jagas enbart för sitt skinn. I dessa fall flås djuret på plats och skinnet tas hand om. I dessa fall är skinnet definitivt inte en biprodukt.

Men det finns fler negativa sidor, något man alltså bör vara medveten om innan man väljer en skinnjacka framför en klassisk jacka i tyg eller syntetmaterial.

Av världens skinnproduktion ligger Indien på topp fem över produktion. Detta land har under lång tid fått hård kritik över hur de hanterar djuren och trots skärpt lagstiftning är det många som inte följer dessa eftersom det i slutändan är ekonomin som styr över vad producenterna har råd att genomföra.

Svensk lagstiftning kring djurhållning är bättre än många andra länders men detta visar sig även på att vi i Sverige har en mycket liten produktion av skinn. Men det finns de som verkligen vill ha en ekologisk skinnjacka, som kommer från fria djur, och de bör välja att köpa en jacka från dessa svenska gårdar.

Visserligen får man då betala betydligt mer men smakar det så kostar det. I likhet med KRAV-produkter i mataffärerna handlar det trots allt om konsumentens efterfrågan. Skulle fler efterfråga ekologiska skinnjackor skulle till slut leverantörerna även producera dessa i större utsträckning vilket i sin tur skulle pressa priset.  Men till dess stödjer köpare av skinnjackor både en dålig djurhållning och en ökad köttkonsumtion – något som varken är bra för djuren eller miljön.

Blivande skinnjacka?

Att ta vara på skinnet gör att köttpriset kan hållas nere.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.