Logga 5tips

Skärande bearbetning inom industrin

2014-03-15 · Denna artikel finns i gruppen Skärande bearbetning

Tillverkningsindustrin har stor betydelse i vårt samhälle. Man behöver inte leta speciellt länge för att hitta bevis på det. Metoder som till exempel skärande bearbetning används vid tillverkning av allt ifrån bilar och byggnadsmaterial till teknikprylar. För den som är intresserad av hur saker och ting tillverkas eller funderar på att jobba inom tillverkningsindustrin, finns det många olika bearbetningsprocesser man kan fördjupa sig i. Industriteknik är en spännande bransch under ständig utveckling

Skärande Bearbetning

Skärande bearbetning är ett samlingsnamn för många olika arbetsmoment inom tillverkningen. Några exempel är fräsning, borrning, svarvning, hyvling, mejsling och slipning. Den gemensamma nämnaren är att man tar bort material från ett specifikt objekt. Den skärande delen måste vara av hårdare fabrikat än stycket det ska deformera. Livslängden är därför ofta kort och skärdelen måste bytas ut med jämna intervall. Bearbetningen kan utföras på en mängd olika material bland annat plast, metall och plåt.

De flesta som inte är speciellt insatta tror kanske att ovan nämnda moment utförs i verktygsmakarmiljö där allt görs för hand av en hantverkare, med ett arbetsmoment i taget. Det är dock sällan det ser ut så inom industrin nuförtiden. Hantverkaren har idag ersatts av en uppsjö av högteknologiska maskiner med automatiserade processer som styrs av ett datorsystem.  Dagens maskiner bygger dock på samma grundprincip som de första manuella maskinerna.

En bearbetningsmaskin har hög produktionstakt och precisionsförmåga. Oftast används tekniken i kombination med flera andra maskiner som till exempel vattenskärning, laserskärning, fräsning eller bockningsmaskiner. Det resulterar i en snabbare tillverkning och gör att kunden kan vända sig till en och samma producent och fortfarande få samma resultat. Det räcker med att beställaren lämnar in en ritning eller prototyp, så kan maskinerna efter att informationen matats in börja massproducera det begärda föremålet.

Utbildning och arbete

För den som vill arbeta med skärande bearbetning finns möjlighet att studera både på Komvux eller hos en privat utbildningsanordnare. I de flesta utbildningar varvas teori med praktik. Studierna är ofta förlagda på orter där det finns en efterfrågan på kompetensen i närområdet. Vill man ha specialistkunskaper kan man läsa avancerade kurser i skärning på universitet, bland annat Chalmers Tekniska Högskola har i samarbete med näringslivet tagit fram olika kurser i ämnet.

Det är inte bara tekniken som gjort att processerna har blivit effektivare. Personal med rätt kunskaper och engagemang gör att förutsättningarna har förbättrats. Ofta har de som styr processerna mer än ett ansvarsområde vilket leder till mer varierande arbetsuppgifter. Det är inte ovanligt att man jobbar i roterande team, för att undvika förslitningsskador och minska sårbarheten i processen.  Det är viktigt att berörd personal har ett helhetsperspektiv och en inblick i hela tillverkningsprocessen. Allt ifrån grundläggande planering, till programmering och slutmontering. Ofta finns möjlighet till skiftarbete för att maskinparken inte ska stå stilla. Du kan läsa mer om skärande bearbetning här >copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.