Logga 5tips

Skärande bearbetning för unika produkter

2013-03-22 · Denna artikel finns i gruppen Industri, Skärande bearbetning

En gång i tiden så var metallbearbetning ett mycket hårt arbete som krävde både styrka och skicklighet. Numera så kan man se att industrijobben med skärande bearbetning har fått en helt annan status. Skärande bearbetning företag kan tillverka allt från mikroskopiska detaljer till gigantiska metalldelar som måste monteras med hjälp av lyftkranar och lastbilar. Genom att jobba med cnc teknik så kan man styra maskinerna som skär i metallen på ett sätt som ger enastående resultat. Det här spar pengar och leder till mycket korta ledtider.

Skärande bearbetning

Med skärande bearbetning så kan man ta fram konstverk i plåt

Vad är skärande bearbetning?

När man talar om den skärande bearbetningen så menar man för det mesta metall som formas och beskärs för att bli till detaljer eller färdiga produkter. Med hjälp av fräsning, svarvning, laserskärning, vattenskärning och mer så kan man få fram vilken form som helst på mycket kort tid.

Metallprodukter med exakta mått

När man ska ta fram en unik produkt så ingår det förstås delar som måste ha en viss form för att fungera. Om man var tvungen att vända sig till den klassiska metallverkstaden så hade man fått vänta länge på att få fram produkten, detta då varje del hade tagits fram på ett manuellt sätt. Dagens metallarbetare och operatörer har ofta den grundläggande kunskapen men genom att ha utbildats med en skärande bearbetning kurs där den nya tekniken presenterats så kan även den äldre generationen jobba med de nya verktygen. Samtidigt så drar de nyutbildade operatörerna stor nytta av den kunskap som finns hos de som har varit med lite längre.

De exakta måtten som man får fram med hjälp av avancerad svarvning, fräsning, bockning och pressning är mycket viktiga. Det är nämligen exaktheten som gör att man kan skapa så speciella produkter till så låga kostnader. När man väl har ställt in sin maskin så kommer den att fortsätta jobba på precis samma sätt tills man ger den andra instruktioner. Det här är verkligen smart och mycket smidigt.

Snabba leveranser och hög flexibilitet

Något som påverkar industrin och utvecklingen av produkter är förstås leveranstider. Man har inte alltid tid att vänta hur länge som helst på att komponenter ska bli färdiga. Ofta så är det just korta ledtider som gör att man får råd med att driva igenom unika projekt, och snabba leveranser är därmed ett måste. När man kommer som kund till en metallverkstad så är det mycket som kommer att påverka hur snabbt allt kan vara klart. Det är inte bara operatörer och maskiner som måste hålla högsta klass. De som tar emot beställningarna ska också vara väl insatta i olika material, produktionsteknik, och hur man kan göra för att få en snabbare produktion med hög kvalitet till ett lågt pris.

Flexibiliteten ska ge kunden möjlighet att välja på ett sätt som känns tryggt och effektivt. När säljaren på metallverkstaden talar ett språk som man förstår så är det klart enklare att planera projektet tillsammans. Här kan det även underlätta om företaget som ska ta fram komponenter kan göra så mycket av förberedelse och efterbehandling som möjligt. Skärande bearbetning är ju en del av en mycket större process där man måste välja rätt material, forma detta och sedan anpassa delarna man har fått fram så att de kan ingå i en färdig produktlösning.

Prototyper

Idag så jobbar man en hel del med 3D prototyper som kan vara fysiska modeller av den detalj som man vill tillverka eller simulerade datorversioner. För en kund så kan det vara praktiskt att få en faktisk kopia av delen i handen för att se precis vad som kommer att skäras fram. När man tar fram prototypen så ser man förstås till att lagra all information för styrsystemet som sedan kommer att ta fram en större upplaga av samma produkt. Om man behöver ändra något så är detta enkelt gjort och man måste inte vänta länge på att en modell skapas för hand av en skicklig smed. Ibland kanske kunden har en färdig modell som då måste användas som mall. Duktiga metallverkstäder har den kunskap och utrustning som krävs för att omvandla en prototyp till en ritning.

Unika tekniker och smart projektplanering

Numera så jobbar företag med skärande bearbetning på många olika sätt. Man använder sig av moderna metoder som laserskärning och miljövänliga alternativ som vattenbeskärning. Utvecklingen går hela tiden framåt vilket leder till stora förbättringar men också till högre krav på de företag som erhåller tjänsterna.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.