Logga 5tips

Sjukvårdsförsäkring – En säkerhet för hälsan

2014-01-13 · Denna artikel finns i gruppen SPA och friskvård

Det finns mängder av försäkringar på marknaden när det gäller sjukdomar. En del är specifika för enstaka sjukdomar, exempelvis så finns det bröstcancerförsäkring. Andra fokuserar på inkomstbortfallet om man blir långvarigt sjuk. Denna kallas för sjukförsäkring.  En sjukvårdsförsäkring däremot är till för att kunna erbjuda snabb och effektiv sjukvård vid sjukdom. Allt för att man så snabbt som möjligt ska återgå till arbetet.

Vad är en sjukvårdsförsäkring?

Alla som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt till sjukvård på offentliga sjukhus så i teorin skulle inte sjukvårdsförsäkringen behövas. Men eftersom köerna är så långa och att man därmed många gånger måste vänta så länge för att få hjälp är denna försäkring ett bra komplement. Har man försäkringen tar man kontakt med försäkringsbolaget som i sin tur ordnar med tider hos privata aktörer på marknaden. Vården är lika bra men man får det betydligt snabbare. Det man egentligen får tack vare sjukvårdsförsäkringen är alltså tid. Tid att rehabilitera sig snabbare och därmed må bättre.

Sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringar finns i massor av olika varianter, alla med olika inriktningar. Jämför försäkringarna för att hitta den sjukvårdsförsäkring som passar din livsstil på bästa sätt.

Olikheter hos försäkringsbolagen.

Hur lång tid man som maximalt ska behöva vänta är en av de punkter man kan jämföra vid val av försäkringsbolag. Några andra viktiga punkter som skiljer de olika sjukvårdsförsäkringarna åt är öppettider på bolaget med exempelvis jourtelefon, självrisk samt begränsningar angående vissa sjukdomar. Klicka här för att läsa mer om just detta.

Basskydd eller extra skydd

Precis som med de flesta försäkringar så erbjuds sjukvårdsförsäkring i en basvariant samt en mer avancerad variant. Ibland erbjuder försäkringsbolagen alltså två olika ”stora” försäkringar och vilken som passar bäst är helt individuellt beroende på egna behov. Det som främst skiljer dessa två åt är vad man kan få ersättning för. För det första måste man alltid betala självrisk vid första läkarbesöket på den grundläggande försäkringen och för det andra ingår det främst behandlingar och eventuella operationer. Mer sällan ingår det ersättning för vaccin och mediciner. Vill man istället få bort självrisken och även kunna få ersättning för exempelvis mediciner bör den större varianten väljas.

Allt fakta till denna artikel är tagen från http://www.sjukvardsforsakringar.se/ där det även går att läsa mer om sjukvårdsförsäkringar.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.