Logga 5tips

Säkra lyft på rätt sätt

2013-11-09 · Denna artikel finns i gruppen Utbildning

När det kommer till lyft av olika slag är det inte alltid enkelt att veta hur man ska göra, och ett lyft kan ju innebära så många saker. Från att vara ett lyft med en lyftkran, till att vara ett lyft där man helt själv, med kraften från sin egen kropp lyfter något. I denna text avses båda typerna av lyft och här kommer några anledningar till varför alla bör lära sig att lyfta rätt!

 1. Din egen hälsa

För din egen hälsas skull är det mycket viktigt att lära sig att lyfta rätt. Om du ska lyfta upp en stenbumling eller bara en tung kartong och om du då inte kan lyfta rätt, kommer du snart att märka det. Ryggskador som ett resultat av illa utförda lyft är långt ifrån ovanliga.

2. Andras säkerhet

Inte minst är det också vanligt att ett dåligt lyft kan riskera andras säkerhet, inte minst när det kommer till lyft med olika maskiner. Och det är också av den anledningen som man vid lyft med maskiner mer eller mindre alltid måste vara välutbildad inom området. Tänk dig till exempel att en tung takbjälke handlöst faller ned mot marken. Alla som står i dess närhet riskerar i sådant fall livet. Men även ett osäkert lyft med något så oskyldigt som en kartong, kan i fel miljö och med fel tillfälligheter orsaka andra stor skada.

3. Undvika ökade kostnader

Ett dåligt lyft med maskin kan också orsaka skador på byggnader och annan materiell egendom. Ibland har det till exempel hänt att en lyftmaskin tappat stora och tunga föremål som gått genom taket på ett hus, och inte mindre vanligt är det att parkerade bilar omkring lyftplatsen kan bli skadade.

Detta var några av anledningarna till varför man bör utbilda sig för att kunna utföra säkra lyft. Utan säkra lyft riskerar man både sin egen och andras säkerhet!copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.