Logga 5tips

Så väljer du rätt webbyrå för uppdraget

2014-07-25 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

Så väljer du rätt webbyrå för ditt uppdrag

Det är inte alltid det enklaste att välja rätt webbyrå när du ska köra igång med ditt projekt/företag, men med denna guiden så får du lite tips på vägen för att lättare kunna ta ett beslut.

Ju mer tid du lägger på förarbetet innan du skickar iväg din offertförfrågan ju mer korrekt kommer priset vara och du kommer garanterat tacka dig själv i efterhand för att slutresultatet blev ”spot on”. Dessutom är det lättare för webbyrån att planera jobbet och hålla deadline när en bra kravspecifikation finns.

 

Att tänka på

  1. Struktur/planering
  2. Kravspecifikation
  3. Prissättning
  4. Deadline

 

Struktur/planering

Redan innan du börjar begära in offerter så bör du sätta dig ner och fundera ut vad du vill ha hjälp med, ungefär hur du tänkt dig upplägget/strukturen, eventuellt innehåll (t.ex. företagsnamn och slogan om du beställer en logotyp eller bilder, texter och struktur om du beställer en hemsida), vilken deadline har du och vad har du för budget.

 

Kravspecifikation

Se till att få ner dina krav för projektet. Hur vill du att det ska genomföras? Vilka funktioner eller riktlinjer ska webbyrån hålla sig till? Som sagts tidigare, ju mer exakt du är i din kravspecifikation ju mer exakt blir priset som lämnas på din offertförfrågan.

 

Prissättning

Till en början hur ser budgeten ut?

Vanligtvis har man en maximal budget som projektet inte kan överstiga och i vissa fall kanske man har en undre gräns som man tror att man kan få jobbet för (som känns realistiskt) för att sedan lämna motbud när offererat pris var för högt men din budget inte är nådd.

 

Deadline

Det är viktigt att ha en kravspecifikation just för att deadline’n ska kunna hållas av webbyrån. Kort kan man säga att har man en kravspecifikation så brukar man kunna hålla sig bra till listan och förutse hur mycket jobb som förväntas, medans om den saknas så kan det komma mängder allt eftersom i projektet. Små uppgifter kan bli stora beroende på omfattning.

 

För att sammanfatta det hela kan man säga som såhär: se till att ha klart för dig vad du vill ha utfört, få ner din bild som du har i huvudet på ett papper, när vill du absolut senast ha det utfört och vad får det kosta dig? Med dessa enkla stödpunkter för hur du väljer en flexibel webbyrå kommer du ganska långt och kan få schyssta offerter med rimliga priser. Ska man ta det steget längre så underlättar det också när ni väl kör igång med projektet hos vald webbyrå.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.