Logga 5tips

Så påverkar ett snyggt och städat kontor medarbetarnas välmående

2015-09-07 · Denna artikel finns i gruppen Service

Många tillbringar mer tid på jobbet och kontoret än vad de tillbringar hemma. Kontoret är som ett andra hem, och därför är det viktigt att det främjar en bra hälsa, kreativitet, gemenskap, trivsel och produktivitet. Gamla möbler, vissna blommor, papper som ligger huller om buller, trasiga prylar och så vidare – allt detta tenderar att påverka atmosfären på kontoret och medarbetarnas produktivitet till det sämre! Då och då behöver du rensa i röran på kontoret – göra en företagsutrensning – för att lägga grunden till en arbetsplats som uppmuntrar till värme, kreativa utbyten, produktivitet och fina resultat.

Rensa i röran – från skrivbordet till kontorslokalen

Ungefär 80 procent av kontorsmedarbetarna jobbar framför datorer snarare än att utföra fysiska sysslor. Detta innebär att många av medarbetarna spenderar mycket tid vid sina skrivbord. Inte att undra på att skrivborden tenderar att belamras med prylar! Fastän många hävdar att oordning är bra för kreativiteten och att det gör dem mer produktiva, är det motsatsen som gäller. Produktivitet stimuleras av struktur, ordning och reda. Samma sak gäller när det kommer till prydliga kontorsytor. Så om ditt kontor är fullt av utrustning, inventarier och sopor, rekommenderas att du anlitar ett företag som kan hjälpa dig med tömning av ditt kontor och företagsutrensning.

Hur påverkar ett snyggt och städat kontor medarbetarnas välmående?

Medarbetarna på ett stort som litet kontor har allt att vinna på att du rensar i röran. Nedan följer några av de fördelar en företagsutrensning och ett mer prydligt kontorslandskap kan medföra för såväl dig som för medarbetarna:

  • Ökad produktivitet.
  • Ökad effektivitet.
  • Minskad stress.
  • Minskad risk för arbetsplatsolyckor.

Låt proffs hjälpa dig med företagsutrensningen och kontorstömningen

När ett proffs hjälper dig med företagsutrensningen och kontorstömningen blir processen smidig och du kan fokusera på det viktigaste: företaget och medarbetarna. Förutom att forsla bort avfall kan vissa företag som arbetar med avfallshantering hjälpa dig att sälja hela och användbara kontorsmöbler liksom de ser till så att riktlinjerna för en miljöriktig hantering på en återvinningsanläggning uppfylls. På så sätt tas det både hänsyn till människa och miljö. Läs mer om detta på Junkbusters.se.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.