Logga 5tips

Så här blir du en expert på redovisning

2013-09-06 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Det är inte lätt alla gånger med ett företags ekonomiska bitar. Bokföring och redovisning går hand i hand och det krävs att man har kunskap i båda delarna för att få ett korrekt resultat vid årsslutet. Bristfälligt skötta finanser i ett företag kan ge reprimander. Därför måste alla med ett företag vara experter på redovisning. Så här blir du en expert:

  • Läs böcker
    Inom ämnet ekonomi finns det miljontals titlar på böcker. De handlar många gånger om vägen till första miljonen och hur företaget sköts om på bästa sätt. Eftersom denna typ av litteratur lär ut hur ett företag fungerar finns det givetvis kapitel om redovisning. Se till att boken är svensk eftersom reglerna skiljer sig åt mellan länderna. Boken bör inte heller vara gammal eftersom det ständigt kommer nya lagar och regler.
  • Gå en kurs
    Det är aldrig fel med utbildningar. Kurser i företagsekonomi kommer alltid till nytta, framför allt för de som har ett eget företag. Har du nyss startat ett företag så har arbetsförmedlingen kurser, för de som länge verkat inom branschen finns det flera andra alternativ, folkuniversitet är ett av dem.
  • Anlita en konsult
    En sann karriärsman eller kvinna känner sina brister och vet att det bästa för företaget inte är att göra jobbet själv alla gånger. En konsult kan hjälpa till med både redovisning och bokföringen. Till de som tycker det är roligt och intressant med redovisning men saknar datakunskaper går det att ladda hem gratis redovisningsprogram på internet. De förenklar förfarandet av företagets redovisning mycket.

Som ägare till ett företag är det alltid denna som är den ytterst ansvarige för företagets ekonomi. Kunskaper erfordras även om en annan part har hand om redovisningen.

Outsourca och spara tid

Den delen av ekonomin som behöver redovisas och bokföras kan alltid outsourcas till ett externt företag vilket ger dig möjlighet att lägga viktig tid på annat.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.