Logga 5tips

Så fungerar personlig assistans

2015-04-15 · Denna artikel finns i gruppen Service, Stockholm

Personlig assistans är lagstadgad rättighet som uppkom 1994. Lagen som skyddar personlig assistans har förändrat möjligheterna för tusentals personer med en funktionsnedsättning. Meningen med personlig assistans är att en eller flera personliga assistenter hjälper dig med du inte kan göra själv på grund av din funktionsnedsättning. Variationen vad det innebär är därmed väldigt stor. Personlig assistans utgår från dig och ditt liv och därför är varje assistans unik. Hjälpen är inriktad på hur du lever och med dig var du än går har du den personliga assistenten. Det kan handla om hjälp med måltider, förflyttning, fritidsintressen, möjligheten att arbeta, skötsel av hem, mm.

Personlig Assistans

Ibland behöver man lite extra hjälp. Då är en personlig assistent guld värd. Ofta är det praktiska uppgifter som ska utföras, men en god assistent kan ofta liva upp och glädja den som behöver hjälp.

För att få personlig assistans behöver du ett beslut om detta från försäkringskassan eller kommunen. När du väl har ett sådant beslut kan du själv välja vilken assistansanordnare du ska använda dig av. Assistansanordnaren ansvarar för din assistans och dina personliga assistenter. Det finns många olika assistansanordnare att välja mellan. I storstäder finns många assistansanordnare lokalt, representationen av företag inom personlig assistans i Stockholm är stor jämfört med om du letar personlig assistans i Eskilstuna. Men de flesta assistansanordnarna erbjuder sina tjänster över hela landet, även om du inte har något kontor lokalt nära dig

Personlig assistans och lagstiftningen bakom den skyddar din valfrihet. Det är ditt liv och din assistans. Du vet därför bäst hur den ska vara och detta är något som ska tas till vara på. Du har rätt att själv välja vilka personliga assistenter du ska ha. Assistansanordnaren ska värna om ditt medbestämmande och inflytande. Du bör få erbjudande om att delta i rekrytering, beslut och fördelning av assistansersättning. Om du sedan väljer att bestämma mycket kring din personliga assistans själv eller överlåta ett helhetsansvar till din assistansanordnare är ditt val och något som du själv kan avgöra från gång till gång. Du bestämmer alltid hur du vill att assistansen ska läggas upp.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.