Logga 5tips

Rörbockning – hur fungerar en rörbockningsmaskin

2014-06-01 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Vi förlitar oss idag på produkter och material som böjts till med en stor precision och en oklanderlig passform. Med rörbockning och dagens rörbockningsmaskiner kan man snabbt och enkelt framställa förutom kompletta rörsystem, allt från verktyg till möbler. Rörbockningen gör det möjligt att forma och böja till allt från små fina metall detaljer till gigantiska komponenter.

Rörbockning manuellt eller automatiskt

När man talar om rörbockning finns det två huvudsakliga metoder som man använder sig av, nämligen kallbockning och varmbockning. När man arbetar med stora produktioner av rör använder man sig av kallbockning och även om det idag arbetas med i något mindre skala så utförs fortfarande varmbockningen, men det krävs någon som har både långvarig vana och god skicklighet.

RörbockningKallbockning

När det handlar om modern rörbockningsteknik så är det oftast kallbockningen man menar. Innan man påbörjar bockningen träds röret på en invändig dorn, som är en sorts mall med rundade ändar. Röret dras sedan över en urskålad kurvmall och med en hävarm som dragkraft tvingar man röret genom dragning att löpa på utsidan av dornen vilket tvingar röret att sträckas ut över dornens avrundade ände och en helt rund krök tar form. Det är även vanligt att bocka utan dorn, eftersom hävarmen har en motsvarande form och urskålning till kurvmallen, bildar de tillsammans en tunnel där röret sträcks ut och formas. Det hela ser väldigt enkelt ut, men det krävs en operatör som har god kunskap om rörbockningsmaskiner och hur inställningar ska skötas, för att få ett perfekt resultat. Operatören övervakar processen från början till slut och hjälper även till med att flytta eller lyfta på rör. För produktioner av större rör använder man sig av en robot som hjälper till med matningen av rör.

Varmbockning

När man arbetar med varmbockning så använder man sig ofta av en sorts finkornig sand som man fyller ut röret med. Den fina sanden packas noga och hårt innan man påbörjar krökningen, där man tar hjälp av en svetslåga som man hettar upp röret med. Den största koncentrationen av värme appliceras på rörets utsida, vilket gör att röret sträcks ut på utsidan och formar en krök. Sedan handlar det till stor om precision och god kunskap. Varmbockningen utförs av skickliga yrkesmän som kan fördela värmen rätt under hela bockningsprocessen. Det är en manuell metod som kräver både erfarenhet och kompetens.

Förbättrad teknik

Med den konstant förbättrande tekniken har mycket förändrats och förbättrats inom verkstadsindustrin. Med hjälp av datorstyrda rörbockningsmaskiner kan man numera undkomma timmar av manuellt arbete och upprepade tester innan man kommer fram till rätt dimensioner. Dagens rörbockningsmaskiner klarar av att bocka i rundrör och fyrkantsrör. Det är dessutom möjligt att bocka med fastradie, friradie eller till och med variabelradie.

Här kan du läsa mer:

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.