Logga 5tips

Rörbockning av ledningsrör

2014-03-02 · Denna artikel finns i gruppen Bockning

Wi Fi är kanon och visst är vi numera vana vid att inte behöva sladdar för att prata i telefon eller surfa, men det är fortfarande så att vi måste använda oss av ledningar för att vårt elektroniska samhälle ska fungera. När man först började dra elektriska ledningar under mark så använde man sig av existerande rör som bland annat var till för gas. Dessa var väl formade även för elektriska ledningar men med tiden så insåg man att det skulle komma att krävas lite mer för att ge sladdar och ledningar det allra bästa skyddet. Det är ganska vanligt att elektriker själva tar hand om den rörbockning som krävs för att man ska kunna dra en ledning i ett rum eller utomhus men det finns förstås

Rörbockning

Ibland vill man ha bockade rör och ibland är det raka rör som gäller 🙂

också verkstäder som är specialister på att ta fram rätt format så att röret är redo att installera inomhus eller utomhus.

Rörbockning för hand

Ledningsrör kan vara av lite olika material som till exempel plast eller lera men när man talar om de ledningar som är gjorda av metall så måste dessa tas fram med hjälp av bockning. Det här är rörbockning som många gånger görs direkt på plats med hjälp av ett specialdesignat verktyg som kan böja och bända mindre rör. En elektriker måste alltså veta hur man gör detta för att kunna ta hand om projekt i hus och utomhus. När det rör sig om större ledningsrör så är det klart att man inte kan göra detta för hand då en person knappast skulle klara av detta då röret är tungt och kräver mer maskinkraft.

När det handlar om elektronik så är det verkligen viktigt att man böjer rör som ledningar ligger i på rätt sätt. Det får inte uppstå skador och det får heller inte se fult ut. Detta särskilt när man ska dra ledningar i inomhusmiljöer där de ska synas på ett minimalt sätt. Elektriker måste alltså agera som hantverkare och förstå sig på hur olika material reagerar på bockningen och hur det hela kommer att se ut då det är färdigmonterat.

Färdiga lösningar

När man vill ha färdiga lösningar så är det inte läge att gå och köpa rör som sedan ska bockas till. Det här kan man alltid göra på en byggmarknad men då gäller det alltså att själv ha verktygen för bockningen och för kapning till rätt längd. Mer avancerade projekt kan komma att kräva att man tar hjälp av en metallverkstad där man kan ta fram det exakta formatet med hjälp av moderna bockningsmaskiner. Man kan även få hjälp med att välja rätt material för det projekt som man behöver ledningsröret till. Det är bara att presentera en ritning eller en beskrivning av vad röret ska rymma samt var det kommer att läggas. Därefter kan verkstaden planera framställningsprocessen och föreslå den bästa metallen för ändamålet.

Installationer inomhus

Inomhus så gäller det att dra ledningar på ett snyggt sätt och då vill man inte bara välja en metall som kan stå emot slitage. Beroende på hur det ser ut i en lokal så kanske man väljer en metall som är snygg som den är utan vidare ytbehandling eller så kanske man ser till att rören målas och lackas innan installation sker. Det här är sådant som man kan få stor hjälp med av en metallverkstad där man klarar allt från bockning till svetsning och lackning. Estetik är viktigt inomhus och det speciellt i offentliga miljöer där man inte vill att folk ska störa sig på ledningar som hade legat och skräpat längsmed golvet om man inte hade använt sig av de smidiga rören för ledningar. Det bästa är när röret upplevs som en vacker list som är en del av väggens dekoration.

Ledningsrör utomhus

Utomhus så är det ju för det mesta så att man gräver ner ledningsrören och här kanske man kommer att låta många olika ledningar och funktioner samsas i ett rör. Ett ledningsrör som tas fram med rörbockning för användning i mark måste vara av en metall som inte rostar. Man kan jobba med olika typer av stål och även efterbehandla för att ge ett extra gott skydd. Beroende på storlek så kan man ju även behöva hjälp med montering som man inte kan klara av själv för hand.

Läs mer om rörbockning här:

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.