Logga 5tips

Röjsågsutbildning ger en säkrare vardag

2013-06-26 · Denna artikel finns i gruppen Utbildning

Sommaren är här och Sverige står i full blom med härlig grönska. Det växer så att det knakar men det innebär även problem. Ogräs ska bort från rabatterna och häckar ska trimmas. Det är inte bara hemmavid som växtligheten ställer till med problem utan även ute i naturen. För att infrastrukturen ska fungera och samhället överlag ska kunna fortgå måste sly och träd tas om hand. Många väljer att gå en röjsågsutbildning för att få bredare kunskap om maskinen men kanske framför allt på grund av säkerhetsaspekten.

Röjningsarbete efter vägar

För att inte sikten ska skymmas för bilförarna måste växtligheten tas om hand. Unga träd som slagit rot och gräs blir ett problem då de växer sig för höga. Att arbeta efter vägarna innebär alltid en fara, så att ha en röjsågsutbildning i bagaget är alltid bra. En stor del av utbildningen fokuserar nämligen på just säkerheten. Det är inte bara att röja undan sly som flera kanske tror utan det innebär även att olika typer av hinder kan mötas. Det är inte enbart efter bilvägar som det sker röjningsarbeten utan även efter elledningar och räls. De så kallade skogsgatorna röjs för att inte träden ska bli för höga och innebära en risk och falla över ledningarna. Hur arbetet sker mer detaljerat är något en röjsågsutbildning lär kursdeltagarna.

Vilka går en röjsågsutbildning?

De som oftast går en röjsågsutbildning är de som jobbar för el- eller skogsbolag. Men även privata skogsarbetare går utbildningen för att öka kompetensen och bli mer konkurrenskraftiga. Är det flera personer som ska gå en utbildning kan skogsstyrelsen ha en kundanpassad utbildning. Enskilda personer kan vända sig till skogsstyrelsen lokala kontor för att få information om när de olika utbildningstillfällena ges. Det är alltid bra att ha en utbildning som bidrar till att arbetet blir säkrare och ger fler arbetstillfällen.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.