Logga 5tips

Räkna röster med en mentometer

2014-02-10 · Denna artikel finns i gruppen Konferens

En mentometer är ett elektroniskt kommunikationsverktyg. Den ser ut som en liten dosa och har ofta ett fåtal knappar. De används bland annat för rösträkningar i olika forum, under allt från föreläsningar och seminarier, i tv-program och på kongresser. Förutom dess faktiska funktion – att räkna röster – är det ett verktyg för att skapa interaktion mellan presentatör eller föreläsare och publik på olika evenemang. Publiken ges ett antal förbestämda val, såsom ja och nej eller numrerade val från ett till fyra. Publiken ges samtidigt ett tidsspann inom vilket de måste trycka svaret på mentometern, till exempel en minut. Svaren registreras elektroniskt och talaren kan sedan diskutera publikens svar. Det skapar en känsla av deltagande och inflytande från publikens håll och ger föreläsaren en möjlighet att hålla en föreläsning som lättare håller kvar publikens intressen! Övriga fördelar är att det förbättrar förståelsen av material. Interaktionen gör att deltagare i större grad reflekterar över materialet. Dessutom får föreläsaren bättre feedback, vilken också kan göra att han eller hon kan anpassa sin föreläsning efter publiken och kan uppmuntra till ärliga svar och synpunkter för att skapa en mer personlig upplevelse.

Idag är mentometrar oftast trådlösa och gjorda i små, nätta dosor av plast eller något annat tåligt material. Äldre modeller hade däremot ofta en kabel för att kunna kopplas till en dator eller dylikt som kunde registrera rösterna. Ursprunget finns att hitta på 1960-talet då en man vid namn Carl-Eiwar Carlsson, en svensk programledare, uppfann den. Idag har tekniken utvecklats till den grad att mobiltelefoner ofta används som mentometrar. Genom att skicka ett sms, använda internet eller en installerad applikation, kan deltagare rösta och tycka till om diverse frågor. Det är en ekonomisk vinst och dessutom praktiskt eftersom röstning då går att göra överallt. Många använder nu för tiden sin mentometer till kontoret och på konferenser.

Nyckelord: ,


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.