Logga 5tips

Olika typer av signalställverk

2013-08-04 · Denna artikel finns i gruppen Industriautomation

Ett signalställverk är till för att tågen ska kunna åka från en punkt till en annan så säkert som möjligt. Det första signalställverket kom redan i slutet på 1800-talet då järnvägen fortfarande var ung. Idag har mycket hänt i utvecklingen även om principen och målet påminner om det ursprungliga. Det finns flera olika modeller av signalställverk och vissa är väldigt gamla men fortfarande i bruk.

  1. Reläbaserade

De allra flesta signalställverk är rälsbaserade, hela 70 %. Det var på 50-talet som detta system började användas och flera finns fortfarande i bruk, medan andra har moderniserats för att passa dagens tågtrafik. När de första modellerna av denna typ kom gick de fortfarande inte att styra från håll utan banarbetare fick gå ut på spåret för att växla vid ankommande tåg. En av modellerna som kom lite senare är CST och denna rälsbaserade modell används än idag.

  1. Databaserade

Detta är den näst vanligaste modellen av signalställverk. Det är en huvuddator som tar emot uppgifterna från olika stationer. Det har funnits tre olika varianter av dessa system i Sverige. Den senaste modell 95 är en supermodern variant för att ha funnits i så pass många år. Modell 95 är ett av få system som klarar av ERTMS, det säkerhetssystem inom tågtrafiken som ska användas enhetligt av hela i Europa.

  1. Mekaniska och elektriska signalställverk

Detta är de mest sällsynta och det finns inte alls många varianter av dessa signalställverk. Framför allt det mekaniska är unikt då det enbart finns ett kvar i hela Sverige.

Sedan signalställverken infördes och moderniserades har olyckorna minskat och tågtrafiken har blivit betydligt säkrare. Även om vissa av systemen är väldigt gamla utförs kontinuerliga besiktningar för att fastställa att de fortfarande håller en hög kvalité.

Läs mer här.

Ökad säkerhet med nya ställverk

Ökad säkerhet med nya signalställverkcopyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.