Logga 5tips

Olika typer av lån

2013-02-15 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

När man ska ansöka om ett lån av banken finns det en hel del att tänka på. För det första så finns det olika typer av lån som lämpar sig olika bra beroende på vad du ska låna till. I denna artikel tänkte jag fokusera på just olika typer av lån och deras respektive fördelar.

Blancolån

Ett blancolån är ett lån som inte backas upp av någon säkerhet. Eftersom du inte ger banken någon säkerhet som motsvarar det belopp du lånar kompenserar banken detta genom att ta ut en högre ränta. Blancolån är ett samlignsbegrepp och går under många andra namn, däribland topplån (vanligt vid bostadslån), sms-lån och snabblån.

Hypotekslån

Ett hypotekslån är ett lån där du som låntagare går in med en säkerhet för de lånade pengarna. Hypotekslån är vanliga när man ska köpa bostad eftersom man kan lägga in den nyköpta bostaden som säkerhet för lånet. Därför brukar hypotekslån också kallas för bolån. Banken är då garanterade att få tillbaka de pengar de lånat ut till dig. När du lånar till bostad får hypotekslånet maximalt uppgå till 85% av bostadens värde. Resterande 15% måste du betala kontant, eller täcka upp med ett topplån (blancolån).

Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren periodiskt betalar ett fast belopp till banken under lånets löptid. I detta belopp ingår både ränta och amortering. Till skillnad från andra former av lån varierar inte utgiften för amortering och ränta över lånets löptid.

Eftersom annuiteten är konstantså varierar å andra sidan amorteringsdelens storlek i förhållande till räntan över löptiden. Som för alla låneformer med återkommande amorteringar minskar räntekostnaden i takt med att lånet minskar. Därför stiger amorteringsdelen i ett annuitetslån för varje betalning som görs.

Detta gör att skulden inte minskar linjärt som vid rak amortering. Istället minskar skulden långsamt till en början, men allt snabbare med tiden. Den totala räntekostnaden under lånets hela löptid blir därför högre, men skillnaden kan vara liten för lån med kort löptid.

Ytterligare en konsekvens är att utgifterna i början av lånets löptid är lägre. Det gynnar vanligtvis låntagare som har ansträngd ekonomi under denna period. Det kan även medföra att låntagaren har råd med ett större lån. CSN:s studielån är ett annuitetslån och är det just för att låntagaren inte ska behöva betala tillbaka så mycket den närmsta tiden efter avslutade studier.

Läs mer om lån på bloggen Hans Ekonomicopyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.