Logga 5tips

Olika sätt att avveckla ab på

2018-02-05 · Denna artikel finns i gruppen Övrigt

Det spelar ingen roll varför du inte längre vill driva ditt aktiebolag. Om du har bestämt dig för att avveckla ab så är det viktigt att detta görs på rätt sätt. Man kan inte bara lägga ner verksamheten och meddela Bolagsverket om att företaget nu har upphört. Det finns en procedur som gäller för likvidation av företag och dessutom så kan man göra detta på olika vis.

5 metoder för att avveckla ab

Du kan inte hitta på din egen metod för att avveckla bolag! Det finns bara 5 sätt som godkänds av Bolagsverket och de är:

  1. Likvidation
  2. Försäljning av alla aktier
  3. Fusion
  4. Delning
  5. Konkurs

Vilken metod du ska välja beror givetvis på många olika saker. Om det är så att man inte kan sälja och står med skulder så kan konkurs bli den enda utvägen. Det är inte ett bra scenario och förhoppningsvis så börjar du fundera på hur avveckling ska ske långt innan du når denna situation.

Likvidation

Likvidation är samma sak som att avveckla bolaget så att det försvinner för evigt. Det här kräver flera steg. Man måste till exempel besluta om likvidationen under en bolagsstämma. Men om man tycker att det känns för besvärligt att avveckla ab på egen hand så finns det andra sätt att sköta detta på. Man kan till exempel välja att sälja bolaget för att få det likviderat. Då kommer bolaget som köper att ta över hela ansvaret för nedläggningen. Man behöver bara lämna över all information och dokumentation som krävs.

Så snart som man har sålt bolaget så är det upp till köparen att sköta avvecklingen. Nu gäller det att komma ihåg att man aldrig kan bli helt fri från ansvaret. Det är viktigt att köparen genomför avvecklingen på rätt sätt. Om inte så kan det bli till obehagliga överraskningar längre fram då Bolagsverket hör av sig eller då man får veta att skatt inte har betalats in i tid och blir krävd på denna.

Försäljning av aktier

Kanske kan företaget få nytt liv om det kommer in nytt folk. Det kan man ju åstadkomma genom att sälja en del av aktierna. Det här kan vara ett bra beslut men bara om man säljer aktier till rätt aktör. Blir man själv kvar i bolaget så måste man ju kunna samarbeta. Många som har sökt efter någon som vill investera i bolaget blir besvikna då de inser att det här också innebär att personen får en hel del att säga till om. Då gäller det att man har samma linje och att nya ägaren känns som en god influens som bara gör verksamheten väl.

Låta företaget ingå i ett annat bolag

Man kan också avveckla genom att låta bolaget få ingå i ett annat bolag. Med fusion så kommer ens eget företag att tas upp av ett annat. Kanske fortsätter man med samma funktioner och inget förändras stort mer än att namnet blir ett annat. Det här kan ju vara bra för anställda som vill fortsätta att jobba på företaget.

Sälja hela bolaget

Det går ju också att sälja bolaget som det är istället för att avveckla ab. Då kommer namn och verksamhet att tas över av andra. Det här kan kännas som en bra lösning om de som tar över gör ett bra jobb. Man måste komma ihåg att namnet på bolaget länge kan komma att förknippas med en själv. Att låta någon annan köra det i sank är inte så smart. Det är ju knappast något som man vill ska hända då man har byggt upp en verksamhet med mycket arbete. Säljer man bolaget för att låta det leva vidare så måste det vara en seriös köpare som förstår verksamheten och som kan styra den i rätt riktning.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.