Logga 5tips

När ska man välja dagvattenkassetter?

2015-08-30 · Denna artikel finns i gruppen Formsprutning

På många orter så har man problem med hanteringen av dagvattnet som tar sig in i avloppssystem och leder till översvämningar samt förtids slitage av de system som finns på plats. Det är också detta som gör att smarta metoder för dränering och avlopp välkomnas och ses som en hjälp för kommuner och reningsverk. Om man vill använda sig av en enklare metod än att lägga ner en stenkista i marken så kan man använda sig av dagvattenkassetter som är till för att fånga upp dagvatten och sedan leda detta vidare. Man kan se dessa som en slags dagvattenmagasin som fungerar lite som fördröjningsmagasin i miniatyr, men det gäller förstås att man har en bra plan för var vattnet ska ta vägen då det når kassetterna som man har grävt ner i marken. Idag så tar vår plastindustri fram smarta lösningar för den här typen av dränering i form av konstgjorda stenkistor som är gjorda med hjälp av metoder som till exempel formsprutning.

Smarta dagvattenkassetter

Kassetterna som kan vara en hjälp för att leda bort dagvattnet kan tillverkas av plastgranulat och med hjälp av masterbatch tekniken så får man viktiga fördelar som gör att de här dagvattenkassetterna får en god hållbarhet och klarar av sitt jobb på ett tillfredsställande vis. När man jämför dagvattenkasseter med stenkistor så är det förstås så att en stor fördel är att termoplast och andra plasttyper är så pass lätta. Med polyuretan istället för sten så måste man inte svettas då man lyfter omkring med kassetterna för att besluta om placering. Det här är riktigt smarta plastverktyg som kan göra skillnaden mellan en hälsosam grund och tomt eller en vattenskada som blir väldigt dyr att ta hand om. Med metoder som formgjutning och formsprutning så blir det dessutom kostnadseffektivt att ta fram kassetterna vilket gynnar slutkonsumenten prismässigt.

Då det regnar för mycket

När det regnar för mycket så kan det bli så att man får in dagvattnet i garaget eller kanske i källaren. I det här läget så gäller det förstås att dränera och det kan man göra smidigt med dagvattenkassetter som man gräver ner på lämpliga ställen på tomten. Det är viktigt att man finner rätt position för att vattnet på ett naturligt sätt ska kunna rinna undan. Tanken är ju inte att man ska samla en massa vatten i en kassett och sedan riskera att det rinner tillbaka mot husgrunden. I vissa fall så kan man koppla ihop avrinningsrör med kommunens dagvattensavlopp, men det här är inte alltid att rekommendera. Det kan nämligen bli så att man får tillbaka sitt dagvatten blandat med avloppsvatten till följd av för stort tryck på avloppssystemet.

Om man inte vill gräva så djupa hål som man gör då man använder sig av stenkistor så är dagvattenkassetter ett bra val. De här kassetterna är också rekommenderade för platser som är trånga och svårare att komma åt.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.