Logga 5tips

När är det mindre lämpligt att investera i CRM?

2013-08-06 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

Företag idag är mycket entusiastiska över de funktioner CRM-paket kan erbjuda. I takt med att teknikbranschen gjort nya framsteg har också CRM-systemen blivit allt bättre och mer avancerade, inte minst om de ställs mot de grundläggande program som lanserades på 1980- och 1990-talen. Experter på området utfärdar dock alltid en varning ifråga om CRM-system; läs på ordentligt innan du bestämmer dig. Anledningen till att denna uppmaning till försiktighet ges är det faktum att de flesta användare begår några vanligt förekommande misstag som leder till att CRM-lösningen inte levererar de förväntade resultaten.

I den här artikeln studerar vi de misstag nybörjare begår rörande CRM och hur de kan undvikas.

 För många beslutsfattare – Det första misstaget många användare begår är att företaget har för många beslutsfattare. När man bestämmer sig för att investera i en lösning finns ingen gemensam hållning gällande vilka moduler som ska ingå i CRM-paketet och vilken leverantör man ska satsa på, något som ofta slutar med att det valda CRM-paketet inte uppfyller företagets krav.

 Förlegad hårdvara och gamla program – Det andra misstaget många begår är att försöka spara pengar vid installation av servrar, dator och tillhörande programvara. För att reducera totalkostnaderna ser företag till att deras utrustning endast uppfyller de minimikrav som ställs för att CRM-systemet över huvud taget ska fungera. Istället borde de satsa på den hårdvara som är optimal för uppgiften, något som innebär att de står med servrar, datorer och programvara som inte längre är aktuella och inte heller går att integrera problemfritt med CRM-paketet.

 Ingen administratör – Det tredje misstag som begås av användare är att inte utse och träna upp en eller två personer som kan administrera CRM-paketet de just köpt. En administratör övervakar implementering av och utbildning i CRM-paketet, samt hanterar regelbundna uppdatering. Han eller hon kommer att ansvara för att det fungerar friktionsfritt. Utan en administratör kommer ingen att ha individuellt ansvar för CRM-paketet.

 Att avsätta för lite resurser – Det fjärde misstaget användare begår är att den summa som avsätts till CRM i den årliga budgeten är för liten. När du köper ett CRM-paket bör du göra utrymme i företagets budget för installation, utbildning, implementering, problemlösning, underhåll, uppdateringar etc. Alla dessa saker är avgörande för att CRM-paketet ska fungera enligt företagets önskemål. Utan rimlig budgetering kommer företaget att inse att kostnader för CRM-lösningen som helhet kraftigt överstiger de ursprungliga beräkningarna.

 Samarbetet med leverantören – Det femte vanligt förekommande misstaget är att antingen ge leverantören alltför mycket frihet eller att inte ge denne någon frihet alls. Båda sakerna leder till att företaget får ett CRM-paket som de haft för mycket eller för lite inflytande över. När du väljer en leverantör bör du alltid se till att det råder en god balans mellan dina och företagets synpunkter på hur systemet ska utformas. Köp inte leverantörens säljargument rakt av, men tvinga för den delen inte på leverantören samtliga dina hemgjorda idéer.

Kom ihåg, att rätt ögonblick förutsätter att:

 Din hårdvara och dina program är uppdaterade och aktuella

 Du har tillräckligt med pengar för att utbilda personalen och genomföra regelbundna uppdateringar

 Du har valt och utbildat en administratör

Du kan läsa mer om CRM eller kolla vad är fördelarna med att använda online-crm med webCRM på denna webbsida. Om du vill veta mer om företaget och deras tjänster följer denna användbar länk: http://www.webCRM.com/se/.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.