Logga 5tips

Mikronesien

2015-01-03 · Denna artikel finns i gruppen Resor och semester

Namnet Mikronesien kommer från de grekiska orden mikros, som betyder liten, och nesos, som betyder ö. Det användes för första gången 1831 av den franska upptäcktsresanden Jules Dumont d’Urville. Det geografiska område som idag kallas för Mikronesien består av flera tusen små öar i den västra delen av Stilla Havet. I söder gränsar området till Melanesien, i öster till Polynesien och i väster till Filippinerna och Indonesien.

Historia
Den enda föreuropeiska riket som är känt i Mikronesien var baserat på ön Yap. En stor del av området ockuperades tidigt av européer. Guam, Nordmarianerna och Carolineöarna (som senare blev Mikronesiska federationen och Palau) koloniserades tidigt av spanjorerna och blev en del av Spanska Ostindien som styrdes från Filippinerna från början av 1700-talet fram till 1898 då det spansk-amerikanska kriget ägde rum. I början av 1900-talet tog Tyskland över Nauru och köpte Marshallöarna, Carolineöarna samt Nordmarianerna från Spanien och Storbritannien ockuperade Gilbertöarna (senare Kiribati).

Under första världskriget blev Tyskland av med sina territorier i Stilla Havet vilka blev en del av League of Nations 1923. Nauru gavs till Australien medan övriga tyska territorier togs över av Japan. Denna uppdelning varade till andra världskriget då Japan besegrades av USA.

Idag består större delen av Mikronesien av självständiga stater med undantag för de amerikanska territorierna Guam och Wakeön samt Nordmarianerna som utgör en del av det amerikanska samväldet.

Språken i Mikronesien
De flesta språk som talas i Mikronesien hör till den oceaniska undergruppen av den austronesiska språkfamiljen. Undantagen är chamorro-språket i Nordmarianerna och palauiskan. vilka är närmare släkt med de språk som talas på Filippinerna, i Malaysia och i Indonesien. I de östligaste delarna av Mikronesiska federationen talas även de polynesiska språken nukuoro och kapingamarangi.

Regionala organisationer
Sedan 2007 finns det en sammanslutning av journalister i regionen som går under namnet Micronesian Media Association. Sedan 1990 äger även de Mikronesiska Spelen rum vart fjärde år där Marshallöarna, Kiribati, Nauru, Palau, Nordmarianerna, Guam och de fyra mikronesiska staterna Chuuk, Pohnpei, Kosrae och Yap tävlar i en rad idrotter.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.