Logga 5tips

Mer tid och mindre pappersarbete med fakturascanning

2014-02-26 · Denna artikel finns i gruppen Ekonomi

Något som gynnar alla

Den som driver ett företag vet hur mycket pappersarbete detta innebär och hur lång tid det tar att gå igenom alla dessa papper. Dokument angående det ena och det andra måste gås igenom och registreras så att allt är i sin ordning. Utan registrerade in- och utbetalningar blir det dessutom svårt att sköta deklarationen som man ska. Vill man ha ett framgångsrikt företag gäller det först och främst att se till att just den ekonomiska biten flyter på som den ska. Det gäller att få in så mycket pengar som möjligt, och gärna snabbt. Tröga faktureringsprocesser kan tyvärr försinka det ekonomiska flödet vilket inte är speciellt gynnsamt för företaget. Dessutom kostar det pengar att ha anställda som måste gå igenom alla fakturor manuellt. Därför är det bättre att anlita ett annat företag som kan se till att alla fakturor registreras digitalt för bästa hanteringsförmåga. Företag som erbjuder fakturascanning kan därför vara räddaren i nöden när man är ute efter ett effektivt hanteringssystem.

Skanna fakturor

Att skanna fakturor är inte alltid så enkelt. Massor av små delar i dokumentet ska läsas in och tolkas för att sedan sättas ihop till en faktura som ska bli sökbar. Låt proffs sköta fakturaskanningen!

Tid är pengar

Eftersom de företag som sysslar med fakturascanning vet vad som krävs för att detta ska fungera så snabbt och smidigt som möjligt behöver man inte oroa sig för att det blir för dyrt att anlita ett sådant. Den tiden du sparar på att låta någon annan ta hand om fakturorna innebär att du kanske inte behöver ha lika mycket personal anställd. Eller så kan du låta den personal som tidigare hanterade fakturorna anta andra arbetsuppgifter och effektivisera företaget inom andra områden. Alltså kommer de pengar som lagts ut till fakturahanteringen snabbt att löna sig. Att själv försöka ta hand om fakturorna och scanna in dem på egen hand är inte någon bra lösning då det är svårt att göra detta på ett lika effektivt sätt som de som verkligen kan.

Allt sköts utan mellanhänder

Om du anlitar ett företag att ta hand om dina fakturor och scanna in dessa åt ditt företag behöver du aldrig tänka på hur processen går till. De pappersfakturor som skickas till ditt företag tas nämligen om hand med en gång – de skickas direkt till det företag du anlitat vilket innebär att du aldrig behöver tänka på dem. De läggs in digitalt och du får direkt tillgång till de inkomna fakturorna via datorn utan att behöva göra någonting. Denna service används av många företag som har insett vikten av effektivitet.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.