Logga 5tips

Legoarbeten inom metallindustrin

2013-04-12 · Denna artikel finns i gruppen Industri, Legoarbeten

Med legoarbete så menar man ett jobb som utförs som en del av ett projekt. Det finns företag som har specialiserat sig på en viss uppgift och som erbjuder denna till andra företag för att hjälpa till med att slutföra produktioner av delar och färdiga produkter. Inom metallindustrin så är det ytterst vanligt med legoarbeten och det här leder till täta samarbeten mellan företag som kan ligga i samma region eller med många mils avstånd. Legoarbetet kan även vara av intresse för den som söker jobb. Man behöver nämligen ofta hjälp med montering och enklare uppgifter som inte kräver specialistkunskap eller lång utbildning.

Då robotar inte kan utföra uppdraget så kan man istället anställa en människa som får ta hand om jobbet som förvisso kan vara ganska enformigt men som kan komma som en bra inkomstkälla då det behövs. De företag som erbjuder legoarbeten av kvalitet kommer dock aldrig att äventyra säkerhet och produktens form med anställda som inte klarar av jobbet så det finns givetvis legoarbetejobb som kräver lite mer än vanlig logik och viljan att jobba hårt.

Tjänster för skärande bearbetning

De företag som jobbar med skärande bearbetning av metall kan inte alltid erbjuda en komplett tjänst.  Det är därför som legoarbeten underentreprenader är så viktiga. Man kan till exempel ha en situation där ett företag ser till att projektet kommer igång med rätt val av metall och fräsning, svarvning eller pressning av detaljer. Detta måste dock följas av ytbehandling, montering och paketering och dessa moment kan man inte alltid erbjuda i samma verkstad. Det enklaste blir då att skicka komponenterna vidare till en legotjänst som klarar av jobbet. Helst så vill man ju slippa flera olika legotjänster så det är ganska vanligt att det företag som kan klara av svetsning och ytbehandling även grejar montering och paketering. För stora beställningar så kan företaget ta in extrahjälp genom att annonsera att legoarbete finnes i lokala annonser och tidningar.

Ibland kan det vara precis tvärtom och den beskärande bearbetningen utförs som legoarbete medan resten sköts av ett huvudföretag som har första kontakten med kunden. Det som är så viktigt med den här typen av projekt är förstås att man har god kontroll över hur det hela utvecklar sig. Kunden ska inte behöva diskutera med en massa olika projektledare. Det är den som planerar projektet på det första företaget som bör vara ansvarig för hela arbetsprocessen och som ska kunna svara på frågor och alltid veta precis vad som händer med produktionen.

Specialistkunskaper

Specialistkunskaper är mycket viktiga inom legoarbetet och ofta så är det mindre jobb som ska utföras men på ett precis vis. Det kan till exempel handla om svetsning av galler eller mindre detaljer. Det här är inte sådant som vem som helst kan göra och då en metallverkstad inser att de inte har den rätta kompetensen så tjänar de på att köpa in den från en underleverantör som ser till att svetsningen utförs på rätt sätt.

Det finns förstås även den typ av specialistkunskap som man kan få på plats. När en produkt ska monteras och paketeras så måste man inte veta hur detta går till för att vara aktuell för jobbet. Det företag som erbjuder legoarbete jobb där man ska sätta ihop delar kommer helt enkelt att utbilda de som är med på projektet på plats. Har man väl varit med en gång och satt ihop en elektrisk apparat eller annan produkt så kommer man snabbare att förstå hur en annan ska monteras. Lite händig bör man förstås vara men det är inte samma sak som att ge sig på svetsning eller lödning utan förkunskaper! De detaljer som tas fram har ju skräddarsytts för ett system som ska vara enkelt att sätta ihop om man bara får en ritning eller praktisk demonstration för hur det hela hänger ihop.

Unika projekt

Ett spännande område inom legoarbeten är förstås de projekt som kräver att man kommer till produkten som ska monteras, efter bearbetas eller på annat sätt behandlas. Här kan det till exempel röra sig om gigantiska projekt som vindkraftverk. Det företag som antar uppgiften måste ha folk som kan jobba på hög höjd och även de maskiner som krävs för att flytta stora delar så att de hamnar på rätt plats. För unika projekt så får man ofta anlita verkstäder och operatörer som är särskilt utbildade för dessa och sedan får man be dessa om att komma till en egen verkstad eller till platsen där den produkten ska färdigställas.

Legoarbeten

Unika projekt kräver unik montering…

Den som söker jobb

Man kan helt klart söka legoarbete jobb och det finns legoarbeten hemifrån såväl som jobb som måste utföras på en verkstad. Om man söker den här typen av arbete så ska man ta en titt på vad bemanningsföretag kan erbjuda. Har man redan utfört legoarbeten så kan man ju alltid kontakta samma arbetsgivare för att se om det finns något nytt på gång. Den här typen av projekt kan dyka upp snabbt så det gäller att kolla platsannonserna med jämna mellanrum så att man inte missar ett projekt som skulle kunna passa perfekt som extrajobb. Ju fler legouppdrag man utför desto större är chansen att man kan få fler eftersom man lär sig mer om hur det hela går till och vad som förväntas av en. Det viktigaste är att man har förmågan att lyssna till instruktioner och att man jobbar på ett tålmodigt sätt. Man kan ju inte hoppa över skruvar och fästen och tro att man sedan får komma tillbaka och jobba på nya projekt!

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.