Logga 5tips

Lägre kostnader med IP-telefoni

2014-02-27 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

En lösning i tiden

I dagens samhälle är kommunikation något som alla ägnar sig åt på många sätt och vis. Visst har vi människor alltid kommunicerat med varandra, men idag finns det många fler sätt att göra det på än för bara 20-30 år sedan. Tack vare teknikens utveckling är kanalerna många, men ett visst kommunikationsmedel som funnits i nästan 150 år är fortfarande det som används mest – nämligen telefonen. Från den dagen telefonen såg dagens ljus har denna magnifika uppfinning snabbt spridit sig världen över, och själva tekniken bakom har inte förändrats mycket. Inte förrän nu.

Internet skapar möjligheter

Allt sedan internet kommit att bli något som finns i allas hem, och nu också mobiltelefoner, har detta globala nät öppnat möjligheter för många olika kommunikationsvägar. Även den gamla hederliga telefonen går nu att ansluta till nätet, vilket gör att samtal kan ske var som helst i världen utan att kosta mer än vad själva uppkopplingen till nätet kostar. Denna typ av telefoni kallas IP-telefoni eftersom den är baserad på internetprotokollet. Istället för att använda det traditionella telenätet skickas det data över internet vilket är ett billigare alternativ – speciellt när det gäller samtal till utlandet.

Även till fasta telefoner

Det finns många fördelar med IP-telefoni som främst sker mellan telefoner kopplade till internet, men det går även att ringa nummer som fungerar via det fasta telefonnätet. Många företag har upptäckt fördelarna med att använda sig av denna typ av telefoni då kostnaderna blir mycket lägre, och man inte behöver tänka på hur mycket utlandssamtal som görs. Alla samtal kostar lika mycket. Det är också en fördel för företag som opererar utomlands men som ändå vill ha ett svenskt nummer som kunderna kan ringa till. Det blir inga extra kostnader för kunderna, och inga kopplingar behöver ske mellan inrikes- och utrikessamtal. En lösning som lönar sig för alla.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.