Logga 5tips

Kurser i svetsning för nybörjare och proffs

2015-06-13 · Denna artikel finns i gruppen Svetsning, Trådprodukter

Svetsning används inom verkstadsindustrin, vid tillverkning, reparation och montering.  Det är en nödvändig komponent inom bland annat byggsektorn, vid broanläggningar och vid installation av rörsystem. Även inom bilindustrin är det ett vanligt arbetsmoment och det krävs en hel del kunskap för att kunna svetsa på ett professionellt sätt, för hand eller svetsning med robot.

svetsning bilindustri

Utbildning i svetsning

För att bli framgångsrik i svetsyrket krävs förutom ett praktiskt handlag en god kännedom om olika metallers egenskaper och hur de reagerar på yttre påverkan. Att förstå hur svetsningen påverkar produktens slutgiltiga kvalitet är av stor vikt. För den som vill jobba med svetsning finns många utbildningsmöjligheter både för den med lång erfarenhet och den oerfarne nybörjaren. Det finns allt mellan kortare kurser till avancerade utbildningar med specialinriktningar som gör att man kan nischa sig på arbetsmarknaden och skapa nya bättre förutsättningar i arbetslivet.

IMG_0970

Man kan redan på gymnasiet välja program där svets kurs ingår. Man kan även få kurser i svetsning på vuxenutbildningen. Även arbetsförmedlingen erbjuder kurser till långtidsarbetslösa som i det fallet slipper att ta studielån. Utbildningen består av moduler och ställer både praktiska och teoretiska krav. Varje modul avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt test. Teorin består bland annat av fakta om hur olika grundmaterial reagerar på yttre påverkan samt olika standarder och säkerhetsföreskrifter.  Eftersom det slutgiltiga provet bygger på en internationell standard, finns därefter möjligheten att söka arbete utomlands.  Testet är godtagbart i över 30 länder eftersom det är kvalitetssäkrat. Deltagaren kan dock välja att avsluta utbildningen innan det sista provet är avklarat. Skolor som erbjuder denna utbildning är utvärderade och godkända av svetskommissionen. Vissa företag erbjuder kortare kurser för redan anställd personal eller personer de kan komma att anställa. Det finns också privata aktörer som erbjuder fortsättningskurser med specialinriktningar för den som redan är svetsare men vill vidareutveckla sina färdigheter. Svetskommissionen tillhandahåller mer avancerade kurser för personer som redan är etablerade i branschen.

svetsning kärl

Arbetsmarknad

Som svetsare finns det möjlighet att arbeta inom tillverkningsindustrin, med montering eller reparation. Att jobba som svetsare är ett praktiskt jobb som kräver en del kroppsarbete. Det har traditionellt sett varit ett mansdominerat yrke. Arbetet utförs både inom och utomhus och ljudnivån är oftast hög. Oftast utgår det praktiska arbetet ifrån en ritning, antingen är komponenterna redan färdiga eller så måste de skäras ut innan själva huvudarbetet kan fortgå. Ibland förekommer inslag av borrningsarbete. Den genomsnittliga lönen brukar vara runt 23 000 kronor, och genomsnittsåldern inom yrket är 31 år.

Prognoser

Arbetsmarknadsprognosen för detta yrke är positiv, det finns gott om arbetstillfällen och möjligheter.  Den som besitter specialkunskaper inom området har goda förutsättningar för en god löneutveckling. Konkurrensen om jobben är högre för de som bara har basutbildning, eftersom det finns ett överskott av svetsare inom den kategorin i förhållande till antalet befintliga arbetstillfällen. Om du vill ha jobb inom metallindustrin i Gnosjöregionen men inte är svetsare så är trådbockning i Gnosjöregionen en tillverkningsmetod som många företag jobbar med. Förr var det mycket handarbete, men idag har arbetet automatiserats och programmering av plc och robotar är vanliga arbetsuppgifter. Läs gärna mer här >copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.