Logga 5tips

Information om familjerätt

2013-09-12 · Denna artikel finns i gruppen Näringsliv

När två vuxna väljer att skilja sig och även har ett eller flera barn så uppstår en situation som kan vara svår att hantera, man måste nämligen avgöra vem som ska ta det huvudsakliga ansvaret för barnen. En skilsmässa och separation är alltid något som är påfrestande och stressigt för barnen och ju smidigare allting går att lösa, desto bättre. Ifall föräldrarna själva kan komma överens om hur man ska dela upp vårdnaden om barnet så kan man bara kontakta en familjerättsbyrå som hjälper till att godkänna ett vårdnadsavtal. Detta avtal är juridiskt bindande och håller till exempel i en domstol. I de fall föräldrarna inte kan komma överens måste familjerättsbyrån utvärdera situationen och besluta sig för vad som är bäst för barnet. En familjerättsbyrå består av experter på familjerätt och de gör en grundlig utvärdering av vad som skulle vara bäst för barnet när det gäller vårdnad. De samtalar med personer som regelbundet vistas i barnets närhet, som till exempel personal på förskolan eller i skolan.

 

Hur går en utvärdering till?

Först och främst håller man samtal med föräldrarna för att ta reda på mer om dem och vilken relation de har till barnet. Man bedömer saker som huruvida den ena föräldern uppmuntrar barnet att också träffa den andra föräldern, samt vilken typ av skydd föräldrarna kan ge sitt barn. Familjerätt kan vara ett knepigt område som kräver att man tar stor känslomässig hänsyn till familjen samt att man har stor erfarenhet av liknande frågor.

 

Läs mer om familjerätt

Familjerätten är ett område som rör i princip alla juridiska aspekter av familjen. Det kan handla om adoptioner, byte av efternamn eller fastställande av faderskap. För att ta reda på mer kan man kontakta sin stad, hemkommun genom att ringa eller gå in på deras hemsida eller att direkt besöka Salmipartners.se som är en professionell advokatbyrå.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.