Logga 5tips

Industrispår och vad de används till

2014-02-14 · Denna artikel finns i gruppen Industri

Många industrispår förvaltas av olika svenska kommuner och är järnvägsspår som används för att frakta gods från en industri till järnvägarna som förvaltas av Trafikverket. För att kunna använda sig av ett sådant spår måste man ansöka om ett tillstånd hos respektive kommun. Tillståndet ges i form av ett säkerhetsintyg samt en licens att använda spåret. Just säkerhetsintyget är viktigt eftersom farligt gods också är tillåtet att fraktas på industrispåren.

Företag som behöver transportera gods från industrier eller hamnar använder sig av industrispår som finns till endast för detta ändamål, så att de kan ta sig ut på de vanliga järnvägsspåren för vidare transport. Oftast kan spåren vara mycket långa om de leder från hamnen till de vanliga järnvägsspåren. För att ansöka om tillstånd att använda dessa spår vänder man sig till respektive kommun.

Järnvägsspår

Järnvägsspår direkt till hamnen sparar  såväl tid som miljön.

Genom att företag väljer att använda sig av järnvägen istället för av lastbilar när man fraktar gods minskar miljöpåverkan genom mindre utsläpp, vilket är positivt för alla i omgivningen. Även skogsnäringen använder sig av industrispår för att frakta trä. En annan fördel med dessa spår är att man slipper omlastningar av gods, vilket kan bli ganska kostsamt i längden. Ett av de allra största näten för spår ut till industrier och hamnar har historiskt sett funnits i Norrköping med omkring 60 kilometer spårväg, vilket nu minskat till 30 kilometer. Ett annat stort spår började byggas omkring år 1925 i Hammarbyhamnen i Stockholm, men är numera nedlagt. Ett av Stockholms nuvarande aktiva spår ligger i Västberga industriområde och består av 1 km spårväg. Totalt sett så minskar transporten av gods från industrier på spår till de vanliga järnvägarna och därför har hela eller delar av dessa spår ut till industrierna lagts ned. Men med den ökade medvetenheten om miljön så kanske man på sikt kommer börja utnyttja dessa mer miljövänliga transporter mer än vad som görs idag. Letar du efter mer information kan du läsa mer om industrispår här.

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.