Logga 5tips

Industriell utbildning för intressanta jobb

2013-04-09 · Denna artikel finns i gruppen Utbildning

Alltfler söker sig till industrin för jobb och det här är inte så konstigt. Samtidigt som industriarbeten har blivit lättare rent fysiskt så erbjuder de numera en utmaning för den som vill göra mer än att stå och slå eller fräsa på metallbitar i enlighet med samma mönster, gång på gång. Det här betyder förstås att det krävs lite mer av de som vill jobba inom industrin och ofta så måste man vara beredd på att ta del av utbildning som vidareutbildar så att man hela tiden blir bättre på sitt jobb. Är man redan operatör på en metallverkstad så kanske man vill bygga på med förararutbildning eller särskild spetskompetens inom svetsning för att kunna göra lite mer inom olika produktioner.

lastpallar-eur

Inom industrin finns det många spännande jobb som kräver utbildning

Vidareutbildning för industriarbetare

Vidareutbildning är mycket viktig och det här är något som dagens industriverkstäder är medvetna om. Man kan nämligen spara pengar på att ge befintlig personal utbildning som gör att de klarar mer. Samtidigt som de som redan finns på plats får mer utbildning så blir deras jobba intressantare. Det här är en naturlig följd av den avancerade teknik som finns idag. Man måste nämligen finna sätt att jobba på ett smidigt och effektivt vis och det betyder i praktiken att både säljare och operatör måste veta en hel del om företagets produktion. När man har ett bra team, med folk som verkligen är insatta i produktionen, så kan man erbjuda sina kunder en bättre service.

Dessutom så ska man komma ihåg att industrimaskiner kräver service och god kunskap vad gäller analys av olika situationer. Ju mer ens medarbetare kan om de maskiner och datorsystem som man jobbar med desto bättre. Dessutom så kan utvidgad kunskap leda till att man kan utveckla produktionen med nya maskiner och nya system som kommer att samarbeta med det som redan finns på plats. På så vis kan man utöka sin produktionskapacitet utan att för den sakens skull behöva nyanställa.

Ett jobb inom svensk industri

Den som drömmer om ett jobb inom svensk industri tycker antagligen att det är häftigt och fascinerande med allt som man kan ta fram med hjälp av den nya tekniken. Om man ser en tillfredställelse i att skapa detaljer och produkter genom att jobba med datorsystem och avancerade maskiner så bör man se närmre på den utbildning som finns för industriarbetare. Det handlar ju inte bara om truckutbildning för lager och förarutbildning för transporter. Någon måste klara av svarven, fräsen, pressen, svetsen, lackningen och den kommunikation som ska finnas mellan robotar, människa och maskiner. För att passa som industriarbetare så måste man ha förmågan att jobba i ett lag och man måste även kunna tänka kreativt och finna lösningar med de medel som man har till sitt förfogande. Ingen dag är den andra lik, men med en gedigen industriell utbildning så har man det som krävs för att anta utmaningarna som väntar på verkstadsgolvet.

Betald utbildning

Det som kan locka med industriell utbildning är att det ofta handlar om betald utbildning. Det är nämligen så att företag som har ett ökat behov av arbetskraft gärna ser till att plocka eleverna för att få rätt personal när de är färdigutbildade. Det betyder att du då du kommer för intervju inför utbildningen rent praktiskt blir intervjuad av din blivande arbetsgivare. Det här är bra för då du blir accepterad till utbildningen så vet du redan att ett jobb väntar på dig och att arbetsgivaren anser att du har det som krävs för att passa in i det gäng som redan finns på plats. Betalda utbildningar gör det enklare att plugga och på sätt och vis så får man känslan av att redan befinna sig i arbetslivet då man får betalt för de projekt som är till för att man ska lära sig arbetet.

Viktigt att tänka på

Man måste komma ihåg att industriellt arbete kräver en viss typ av personlighet och inte sällan en hel del tålamod. För att kunna problem-söka och jobba på rätt sätt så måste man ha rätt inställning. Din personlighet kommer alltså att påverka om du passar in som industriarbetare. Om du söker en seriös industriell utbildning så beaktar man detta och får du rådet att söka ett annat område så bör du ta det på allvar. Om du ändå går vidare med utbildningen så kanske du till sist kommer att upptäcka att verkstadens miljö och skiftarbete inte var för dig och det är ju onödigt spill med utbildning och resurser!

Nyckelord:


copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.