Logga 5tips

Id06 för tillgång till bygget

2013-06-22 · Denna artikel finns i gruppen Foto, Näringsliv

Att arbeta inom byggbranschen innebär ingen fast arbetsplats utan i stort sett varje vecka är det en ny plats. Konkurrensen mellan de olika kontrakten är hård och byggindustrin har länge varit ett paradis för de som arbetar svart. För att jämna ut oddsen skapades ett eget id kort för byggarbetarna, det heter id06. Detta kort visar ett den som bär det arbetar hos en licensierad firma. På stora byggarbetsplatser som gallerior är Id06 ett måste för att få vistas på platsen.

Kan alla få ett Id06?

Nej, alla kan inte få ett Id06 kort. Den som ansöker om ett bygg id måste arbeta hos en registrerad firma. För att räknas som en registrerad firma måste den finnas hos bolagsverket. Det är inte arbetaren som ansöker själv utan det är bolaget som betalar ut lönen som skickar in ansökan och det ska även medfölja ett foto av byggarbetaren. Det är inte lika hårda krav på fotot som för de som avser pass eller andra id -handlingar men det ska synas klart och tydligt vem det är. Fotografiet ska sändas i särskilda format.

Svartbygge

Med att arbeta svart menas att den som utför arbetet inte registrerar sina inkomster hos skatteverket. Kunden erhåller inget kvitto på att arbetet är utfört och kan därmed inte heller reklamera arbetet om något skulle behöva åtgärdas. Vid större arbeten och projekt som pågår under längre perioder jobbar många firmor sida vid sida. Det kan vara svårt att hålla reda på alla anställda och det är framför allt här Id06 har motverkat och reducerat svartjobben.

Id-handling

Id06 är en identitetshandling och precis som med vanliga id kort och värdehandlingar ska kortet spärras om det kommer på villovägar, blir stulet eller av andra orsaker blir obrukbart. Vid beställning av Id06 medföljer information och lathund om hur kortet används samt spärras. Ta ditt ID06- kort via foretagsfoto.se eller kontakta dem för att få en offert. De har över 50 års erfarenhet av fotografi för företag och verksamheter.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.